Specialistofficer är en av tre delar i det trebefälssystem som finns i den svenska Försvarsmakten. Specialistofficerare utbildas under 3 till 6 terminer (1,5-3 år), varefter anställning sker.[1]

Inriktningar som specialistofficer finns i alla försvarsgrenar och omfattar följande kompetensområden: Markstrid, Amfibie, CBRN, Fältarbeten, Flyg, Försörjning, Indirekt bekämpning, Informationsoperationer, Ledningssystem, Luftvärn, Sjöstrid, Stridsledning, Teknisk tjänst, Ubåt samt Underrättelse- och Säkerhetstjänst.[2]

Antagningskrav redigera

För tillträde till utbildningen krävs gymnasiebetyg i Svenska A, Matematik A, Engelska A, Samhällskunskap A. För dessa kurser krävs lägst betyget godkänd (G). Särskild behörighet krävs även. Denna behörighet varier med utbildningsinriktning.[3] För utbildningsinriktning Amfibie krävs, till exempel, som särskild behörighet betyget Godkänd (G) i Svenska B, Matematik B.[4]

I några av utbildningsinriktningarna krävs militär grundutbildning inom motsvarande funktion. För andra räcker det med aspirantutbildning. För sökande som genomgått militär grundutbildning krävs betyget JA-2-2. (lämplig ja/nej, Grundläggande militär utbildning 1-4, befattningsutbildning 1-4) Dessutom krävs för alla sökande godkända resultat vid fysiska och medicinska tester.[5]

Funktionsområden redigera

Artilleri redigera

 • Indirekt bekämpning, Sensor
 • Indirekt bekämpning, Pjäs

CBRN redigera

Fältarbeten redigera

 • Ammunitions & minröjning
 • Ingenjörtjänst
 • Dyktjänst
 • Brosystem
 • Ingenjörbandvagn
 • Motorredskap, maskinarbeten,markberedning

Försörjning redigera

 • Flyg
 • Mark
 • Marin

Ledning redigera

 • Ledningssystem flyg
 • Ledningssystem marin
 • Ledningssystem mark
 • INFOOP telekrig mark
 • INFOOP telekrig marin

Luftstrid/STRIL/Flyg redigera

 • R3 - Räddning, Röjning, Reparation
 • Flygledare (särskilda villkor)
 • Uppdragsspecialist helikopter
 • STRIL flygstridsledning
 • STRIL luftbevakning

Luftvärn redigera

 • Sensor (Undenhet 23)
 • Bekämpning (RBS 23, 70, 97)

Markstrid redigera

 • Stridsvagn 122 vagnchef
 • Strf 90, vagnchef
  • Strf 90,skytte/spaningsgruppchef
 • Skytte/spaningsgruppchef
 • Jägargruppchef
 • Granatkastar/eldledningsgruppchef
 • Pionjärgruppchef
 • Lvkv 9040, vagnchef
 • Stab/Trossgruppchef (kvartermästare)

Sjöstrid, amfibie, ubåt redigera

 • Amfibie
 • Amfibie, bevakningsbåt
 • Amfibie, nautik/båt
 • EOD-röjdyk
 • Sjöstrid, operatör undervattenstrid
 • Sjöstrid, operatör ytstrid/luftförsvar
 • Sjöstrid, operatör telekrig
 • Sjöstrid, operatör samband/ledning
 • Ubåt, operatör vapen/sensorsystem

Teknisk tjänst redigera

 • Flygtekniker
 • Helikoptertekniker/färdmekaniker
 • Markteletekniker Flyg
 • Skeppstekniker Amfibie
 • Skeppstekniker Sjö
 • Systemtekniker Amfibie
 • Systemtekniker Sjö
 • Vapentekniker Sjö
 • Marktekniker Elektronik (Radar-Samband)
 • Marktekniker Mekanik (Hjul-bandfordon/vapen)

UND SÄK redigera

 • Mark
 • Luftstrid
 • Bildtolkning
 • SIGINT
 • Språkofficer/tolk
 • Säkförband/MP

Källa:[6]

Utbildning redigera

Specialistofficerare utbildas på 60 olika utbildningsinriktningar. Utbildningen äger rum under tre terminer (1,5 år), varefter anställning sker med sergeants grad.[7]

Specialistofficerarna utbildas vid Militärhögskolan i Halmstad, Markstridsskolan i Kvarn och vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Därtill tillkommer utbildning vid funktionsskolorna ex. (Artilleriets stridsskola, Luftvärnets stridsskola, Logistikskolan, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, Markstridsskolan, Luftstridsskolan, Ledningsstridsskolan, Försvarsmaktens tekniska skola).[7]

Gradbeteckningar (2019–) redigera

Specialistofficerare redigera

Graden Förste Sergeant ändras och benämns Sergeant (fortfarande OR-6) och den nya graden Översergeant tillförs. Graden Fanjunkare bibehålls och får en tredje inringad stjärna (pixelstjärna) på sina kragspeglar. Denna justering tydliggör Förvaltaren, Regementes- och Flottilj Förvaltarens särställning.

OR/OF Armén Flygvapnet Flottan Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-6 Sergeant Sergeant Sergeant Sergeant Examinerad OR (Specialistofficer) från någon av Försvarsmaktens officersutbildningar, en stjärna med streckad cirkel. (2. Sonarbefäl)
OR-6 Översergeant Översergeant Översergeant Översergeant Två stjärnor med streckade cirklar. (Sonarbefäl)
OR-7 Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare Tre stjärnor med streckade cirklar. (Sonarofficer)

Högre Specialistofficerare redigera

Efter graden Fanjunkare har specialistofficeren möjlighet att läsa vidare, HSOU (Högre specialistofficersutbildning). Dessa kommer att vara färre till antalet än Fanjunkare och kommer ha en mer övergripande syn på verksamheten inom respektive arbetsfält. Den högsta OR-graden, Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare blir endast några enstaka per garnison och kommer att arbeta i den högsta ledningen på garnisonen, regementet, flottiljen såväl som på nationell nivå.

OR/OF Armén Flygvapnet Flottan Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-8 Förvaltare Förvaltare Förvaltare Förvaltare En stjärna med streckade cirkel samt en krona över. (Del i OF-5 stab)
OR-9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare Regementsförvaltare Två stjärnor med streckade cirklar samt en krona över. (Del i OF-7 stab)

2009–2019 Specialistofficersgrader redigera

De nya specialistofficersgraderna fastställdes av överbefälhavaren den 24 oktober 2008.[8]

SPECIALISTOFFICERSGRADER

Armén och Amfibiekåren Flottan Flygvapnet Kompetensnivå
typbefattningar[9]
Förstesergeant Förstesergeant Förstesergeant specialistofficersexamen
gruppchef
instruktör
operatör

tekniker

Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare vidareutbildad specialistofficer
stf plutonchef
gruppchef
operatör

rutinerad tekniker

Förvaltare Förvaltare Förvaltare rutinerad specialistofficer
plutonchef
troppchef
kvalificerad operatör
tjänstegrensföreträdare
Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare mycket rutinerad specialistofficer

2009–2019 års gradbeteckningar redigera

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I ARMÉN

       
Sergeant Översergeant, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Fanjunkare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Regementsförvaltare, tjänsteställning mellan major och överstelöjtnant

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I FLOTTAN

       
Förstesergeant Fanjunkare, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Förvaltare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Flottiljförvaltare, tjänsteställning mellan örlogskapten och kommendörkapten

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I FLYGVAPNET

       
Förstesergeant Fanjunkare, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Förvaltare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Flottiljförvaltare, tjänsteställning mellan major och överstelöjtnant

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ http://www.mil.se/upload/Rekrytering/Officer09%20broschyr.pdf[död länk] 2009-12-11
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 november 2008. https://web.archive.org/web/20081102190507/http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildningar/Bli-officer/Utbildningar-till-officer/. Läst 6 november 2008.  2008-11-06
 3. ^ Generella behörighetskrav för specialistofficersutbildning ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2009. https://web.archive.org/web/20090131210907/http://mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/behorighetskrav/. Läst 11 februari 2009.  2009-01-26
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090217203126/http://mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/Utbildningar-till-officer/Amfibie. Läst 11 februari 2009.  2009-01-26
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 december 2009. https://web.archive.org/web/20091214044127/http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Om-officersutbildningar/Specialistofficersutbildning/behorighetskrav. Läst 11 december 2009.  2009-12-11
 6. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/specialistofficer/sou-2019/ Arkiverad 1 februari 2019 hämtat från the Wayback Machine. 2019-01-31
 7. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 december 2009. https://web.archive.org/web/20091215134423/http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Om-officersutbildningar/Specialistofficersutbildning/. Läst 11 december 2009.  2009-12-11
 8. ^ http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk] 2008-11-06
 9. ^ Högkvarteret, Remiss 2008-09-04, bilaga 1 (ersätter tidigare utsänd), dnr 16 300:67261

Externa länkar redigera