Ting (olika betydelser)

grensida

Ting kan syfta på:

 • Ting – äldre transkription av Ding, kinesiskt släktnamn
  • Ting (auktor) – auktorsbeteckningar för kineser med detta namn
 • Dagtinga – en kombattant i väpnad konflikt ger upp, normalt utan särskilda villkor
 • Disting – alla svears ting, som ursprungligen stod i sammanhang med den gamla förkristna offerfesten disablot i Gamla Uppsala
 • Ting – annat ord för föremål, sak, tingest eller objekt

JuridikRedigera

 • Ting – inom juridiken benämningen på sammanträde för huvudförhandling, se tingsrätt
 • Ting (Gotland) – äldre minsta rättskrets på Gotland
 • Tingsfrid – inför stundande rättsförhandlingar
 • Tingsnotarie – en som efter en avslutad juristexamen får anställning som notarie via Domstolsverket vid en tingsrätt
  • Sitta ting – notarietjänstgöring vid en tingsrätt
 • Tingsrätt – en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige 1971– och Finland 1993–
 • Tingslag – beteckningen för häradsrättens domkrets
 • Tingsställe – platsen för ting
 • Allshärjarting – en i äldre historiska arbeten ofta förekommande benämning på det allmänna riksting
 • Borgartinget – under medeltiden det allmänna tinget (huvudsakligast) för sydöstra Norge
 • Lagmansting – ting som hölls under lagmannens ledning och där lagmansrätt dömde
 • Lagting (historiskt) – i det forntida Norge de församlingar, som i de gamla norska lagdömmena (tingslag) utövade rättsskipning
 • Landsting (historiskt) – ett ting för ett helt landskap, Sveriges medeltida landsting
 • Räfsteting – från medeltiden ett av de ting i Sverige, där kungens domsrätt utövades upphörde 1614/1615

Se ävenRedigera

 • Häradsrätt – underrätten i allmänna mål på landsbygden i Sverige –1970 och i Finland –1993
 • Rådhusrätt – underrätten i allmänna mål i städer i Sverige och Finland, ersatt med tingsrätt
  • Kämnärsrätt – en sedan 1849 upphävd underdomstol i Sveriges städer
 • Underrätt – en av de domstolar som dömer i första instans
 • Överrätt – domstolar som dömer i högre samt sista instans

Politiska församlingarRedigera