Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning.[1] Det kan också definieras som en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål.[2] Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

Kommuner och regioner i SverigeRedigera

Kommunerna och regionerna har förvaltningar som sköter ett område, som kommunen eller regionen är ansvarig för. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som i sin tur är styrd av en nämnd utsett av fullmäktige.[källa behövs]

Olika ordRedigera

Förvaltning används ofta i sammansatt form, med en mer specifik betydelse. Det kan gälla förvaltning av fastigheter (fastighetsförvaltning), den organisation som bereder och verkställer statsmakternas beslut (offentlig förvaltning), förvaltning av fonder (fondförvaltning) och då en myndighet tar över förvaltning av misskött egendom (tvångsförvaltning).

Den centrala delen av en offentlig förvaltningsenhet kan benämnas centralförvaltning.[3]

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är en svensk överdomstol för ärenden som rör offentlig förvaltning. En lägre instans är förvaltningsrätten.

Förvaltarskap för vuxna görs för personer i behov av särskilt stöd.

ReferenserRedigera