Öppna huvudmenyn

Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning.[1] Det är också känt att vara en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål.[2] Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

Olika ordRedigera

Förvaltning används ofta i sammansatt form, med en mer specifik betydelse. Det kan gälla förvaltning av fastigheter (fastighetsförvaltning), den organisation som bereder och verkställer statsmakternas beslut (offentlig förvaltning), förvaltning av fonder (fondförvaltning) och då en myndighet tar över förvaltning av misskött egendom (tvångsförvaltning).

Den centrala delen av en offentlig förvaltningsenhet kan benämnas centralförvaltning.

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är en svensk överdomstol för ärenden som rör offentlig förvaltning. En lägre instans är förvaltningsrätten.

Förvaltarskap för vuxna görs för personer i behov av särskilt stöd.

ReferenserRedigera

  1. ^ förvaltning i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 2 april 2017.
  2. ^ DEFINING MANAGEMENT [1]