Tingsnotarie är en jurist med juristexamen som får anställning som notarie via Domstolsverket vid en tingsrätt. Den som fullgjort tjänstgöring som tingsnotarie är tingsmeriterad alternativt uppges ha suttit ting. Tjänstgöringen är normalt två år heltid. Med tidigare juridisk erfarenhet kan tjänstgöringen vara ett och ett halvt år.

Anställningen baserar sig på den anställdes betyg från juristprogrammet och övriga sidomeriter i form av kvalificerat juridiskt arbete. Som kvalificerat juridiskt arbete räknas exempelvis biträdande jurist på en advokatbyrå eller jurist inom offentlig förvaltning. Notariekansliet använder ett avancerat system för att räkna ut poäng av såväl betyg som vissa sidomeriter. Ansökan till notarieanställning skickas till Domstolsverket som anställer tingsnotarier ett par gånger per år. Det är ett högt söktryck till notarieplatserna och att få anställning som tingsnotarie kräver mycket goda betyg och oftast även en eller flera sidomeriter. Endast ca 25 procent av de med juristexamen genomgår notarietjänstgöring, huvudsakligen de med högst betyg.

Som tingsnotarie läggs en stor del av tiden åt processföring i förhandlingssalen. Tingsnotarien hjälper till med att förbereda och föredra mål, skriva förslag till domar och beslut, utföra rättsutredningar, handlägga ärenden samt utarbeta tryck inför större mål. Efter ca sex månader får notarien ett förordnande och kan därmed handlägga otvistiga ärenden såsom gemensamma ansökningar om skilsmässa, vissa god mans- och adoptionsärenden och fatta beslut i konkurser. Efter ca ett år får notarien sitta som rättens ordförande och leda förhandlingar i mål av "enklare beskaffenhet" såsom biståndsmål, snatteri och ringa narkotikabrott. Notarien får då avgöra brottmål med maximalt 6 månaders fängelse i straffskalan, men där det endast är aktuellt att döma till böter, samt tvistemål om lägre belopp.

Notariemeritering är ett krav för att kunna bli domare, åklagare eller kronofogde. Det är även en vanlig bakgrund bland advokater. Att bli tingsmeriterad betraktas generellt sett som mycket attraktivt då det inte bara öppnar vägen för juristyrken som formellt kräver tingstjänstgöring utan även för anställning på advokatbyråer och andra kvalificerade juridiska arbeten på större företag, myndigheter och departement. Notariemeriteringen kan delvis avräknas från den tid som man behöver ha arbetat som jurist innan man kan få titeln advokat och bli ledamot av advokatsamfundet.[1]

FörstenotarieRedigera

Förstenotarie är den tingsnotarie som har längst tjänstgöringstid inom en administrativ enhet på en domstol (tingsrätt). Det finns även tingsrätter som väljer förstenotarie utifrån lämplighet. Förstenotariens arbetsuppgifter är de samma som övriga tingsnotariers. Därutöver tillkommer administrativa uppgifter som varierar beroende på domstol. Dessa administrativa uppgifter består vanligtvis av schemaläggning av övriga tingsnotarier samt av att representera notariekollektivet i olika interna och externa sammanhang. Då funktionen som förstenotarie är baserad på senioritet tillkommer den vanligtvis alla tingsnotarier vid något tillfälle under deras 1,5-2 år långa tjänstgöringstid.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ "Tre år tidskrav för advokat". infotorgjuridik.se. Läst 14 augusti 2021.