En överrätt är i juridik någon av de domstolar, som dömer i högre samt sista instans.

Till de svenska överrätterna hör bland allmänna domstolar, hovrätter och Högsta domstolen samt bland förvaltningsdomstolar, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Se ävenRedigera