Överrätt är i juridik någon av de domstolar, som dömer i högre samt sista instans.

Sverige

redigera

Till de svenska överrätterna hör bland allmänna domstolar hovrätter och Högsta domstolen.

Bland förvaltningsdomstolar hör kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen till överrätterna.

Se även

redigera