Residens är en, vanligtvis rymlig och påkostad, bostad avsedd för officiellt tjänstebruk av någon statschef, regeringschef, ambassadör eller annan högre ämbetsman.

Residensstad är i Sverige benämning på de 21 orter där en landshövding har sitt säte och bostad i stadens residens för styret av respektive län.

Residens betyder inom diplomati en tjänstebostad för en ambassadör, ibland i samma byggnad som ambassaden. Liksom för ambassader är sådana residens skyddade genom exterritorialrätten. Dock är varken ambassader eller residens formellt sändarstatens territorium. Residens spelar även en roll inom diplomati genom att hysa diverse sociala evenemang.

Kulturella residensvistelser redigera

Inom kulturvärlden används begreppet residens eller residensvistelse (från engelskans residency) även då en kulturutövare eller grupp som en stipendieliknande hedersbetygelse inbjuds av en kulturverksamhet, kommun eller liknande att under en begränsad tid få gästboende och samverkan med värdverksamheten med betald arbetsro för att fördjupa sig eller utveckla nya projekt. Inom Sverige och EU finns sedan 1990-talet även den speciella residensformen fristad, där kommuner eller liknande parter erbjuder något års skydd och arbetsro för i sina hemländer utsatta kulturutövare, så kallade fristadsförfattare etc, som en form av tillfällig asyl.

Exempel redigera

Brasilien redigera

Danmark redigera

Finland redigera

 
Presidentens slott i Helsingfors.

Frankrike redigera

Italien redigera

 
Quirinalpalatset i Rom.

Nederländerna redigera

Norge redigera

Spanien redigera

Storbritannien redigera

 
10 Downing Street i London.

Sverige redigera

 
Stockholms slott.

Tjeckien redigera

Tyskland redigera

USA redigera

 
Vita huset med Marine One.