Chequers

lantställe för brittiska premiärministern

Chequers är sedan 1921 den brittiske premiärministerns officiella rekreationsbostad. Egendomen är belägen cirka 9 kilometer sydsydost om Aylesbury i Buckinghamshire i södra England.

Chequers Court.

MotsvarigheterRedigera