Chequers

lantställe för brittiska premiärministern

Chequers är en 1500-tals herrgård i Ellesborough som sedan 1921 tjänar som den brittiske premiärministerns officiella rekreationsbostad. Egendomen är belägen cirka 9 kilometer sydsydost om Aylesbury i Buckinghamshire i södra England.

Chequers Court.

Chequers skänktes till nationen av Arthur Lee och hans hustru Ruth 1917, under Första världskriget, men överlämnandet skedde först 1921.

Motsvarigheter

redigera