Diplomatiska kåren

sammanslutning av samtliga ambassadörer som verkar i ett land

Diplomatiska kåren, (franska Corps diplomatique), är ett samlingsnamn för samtliga utländska beskickningschefer och ambassadörer i ett land.

Bilmärke som anger att bilen tillhör medlem av diplomatiska kåren

Den ambassadör som innehaft sin post längst kallas för den diplomatiska kårens doyen och skall vara den person som tillvaratar samtliga ambassadörer som verkar i lands intressen över protokollsfrågor, som i Sverige handläggs av Utrikesdepartementets Protokollenhet.

Vid sidan om Diplomatiska kåren finns även den Konsulära kåren (corps consulaire) som samlar honorärkonsuler och konsuler.

ReferenserRedigera