Radikal, ytterst av lat. radix (rot), att gå till botten med något, person eller rörelse som arbetar för vittgående reformer och omdaningar av samhället i fråga om kulturella och politiska förhållanden. Används ofta som synonym till reformivrig eller vänstersinnad,[1] men det förekommer även att högergrupper definieras som radikala (se radikal höger) då de söker grundläggande och omfattande förändringar.[2]

Även om radikalism mest har förknippats med den politiska vänstern, har det också använts om andra rörelser. Ordet har exempelvis kommit att avse en inställning i frihetsfrågor som är förknippade med den politiska mitten. Liberalerna i Sverige har historiskt beskrivits som ett radikalt parti, i motsats till reaktionära eller agrara partier. Liberalernas systerparti i Danmark, Radikale Venstre, bröt sig ut ur moderpartiet Venstre av anledningen att Venstre inte ansågs tillräckligt radikalt i värderingsfrågor. Det förekommer även att högerextremistiska grupper definieras som radikala, eftersom de söker grundläggande och omfattande förändringar av samhället.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Nationalencyklopedin. ”Radikal”. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/radikal-(1). Läst 26 januari 2023. ”betydelsenyans: som står längst åt vänster i politiskt avseende inom en viss grupp, t.ex. socialdemokraternas radikala flygel 
  2. ^ Nationalencyklopedin. ”Radikal”. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/radikal-(1). Läst 26 januari 2023. ”betydelsenyans: neutralt beträffande politisk orientering åt endera ytterligheten, t.ex. högerradikal 

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera