Öppna huvudmenyn

NullPortal Kina.png

Detta är en sida där Kina-relaterade artiklar lyfts fram för att medverka i Portal:Kina under rutan "Utvald artikel".

Användning

För att nya artiklar ska passa in fint i portalen så använder vi en mall (Portal:Kina/Utvald artikel/Layout)

  1. Lägg till den nya utvalda artikeln till närmsta lediga undersida, fyll i den nya artikeln med mallen Portal:Kina/Utvald artikel/Layout, parametrarna står nedanför
  2. Uppdatera "max" i {{Random portal component|header=Utvald artikel|subpage=Utvald artikel|max=öka siffran här|seed=65}} som du hittar i Portal:Kina
  3. Se även till så att <noinclude>[[Kategori:Kinaportalen/utvalda artiklar]]</noinclude> följer med.

Layout

<noinclude>{{Portal:kina/top-header}}</noinclude>
{{Portal:Kina/Utvald artikel/Layout
  |bild=
  |storlek=
  |bildtext=
  |text=
  |länk=
}}

<noinclude>[[Kategori:Kinaportalen/utvalda artiklar]]</noinclude>

Se även

Artiklar

Portal:Kina/Utvald artikel/1


New Year Scene.jpg

Kinesiskt nyår eller vårfestivalen (kinesiska 春節, pinyin chūnjié), är det kinesiska nyåret enligt den traditionella kinesiska kalendern. Det infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari till 19 februari i den Gregorianska kalendern. En månad i den kinesiska kalendern är en måncykel, det vill säga cirka 29,53 dygn. Det går 12 månader à 29 eller 30 dagar på ett år. Kalendern justeras med en extra månad ungefär vart tredje år. Det kinesiska nyåret är den största och viktigaste av de traditionella (och moderna) kinesiska högtiderna och markerar inte bara början på det nya året utan också början på det ljusare halvåret.Portal:Kina/Utvald artikel/2


Flag of China (1889–1912).svg

Qingdynastin grundades 1616 som ”Senare Jindynastin” av Nurhaci, en manchu av klanen Aisin-gioro, men bytte namn till Qingdynastin 1636. Qing ersatte Mingdynastin som Kinas regerande dynasti 1644 och imperiet expanderade militärt och ekonomiskt fram till 1790-talet. Under 1800-talet förbyttes detta i inre och yttre oroligheter och Qing störtades genom Xinhairevolutionen 1911 för att efterföljas av Republiken Kina, även om den siste kejsaren abdikerade först i början av 1912 och behöll sin titel till 1924.Portal:Kina/Utvald artikel/3


Ricci1.jpg

Kristendomens historia i Kina från 1500 till 1644 omfattar perioden från och med de stora europeiska upptäckterna, när en viktig grundlag för kristendomen i Kina lades. Det var i synnerhet Jesuitordens kinamissionärer som stod för de stora genombrotten. Mot slutet av perioden kom även missionärer från ordenssamfund till Kina såsom Franciskanorden och Dominikanorden. Jesuiterna som etablerade sig i Macao under 1500-talets mitt och där grundade ett universitet, verkade över stora delar av riket, från Guangdong i söder till Peking i norr. Dominikanerna och fransiskanerna verkade för det mesta i Fujian men även i Macao.

I den allmänna kinesiska historien kallas samma period för sen Mingdynasti. Den varade till 1644, då dynastin störtades av ett bondeuppror och några veckor senare ersattes av en manchuisk regering, vilket var starten på Qingdynastin.Portal:Kina/Utvald artikel/4


Regional Emblem of Hong Kong.svg

Hongkong (kantonesiska: 香港 Hēunggóng; mandarin: 香港 Xiānggǎng; engelska: Hong Kong) är en särskild administrativ region (SAR) i södra Kina, söder om provinsen Guangdong. Hongkong har en marknadsekonomi som är uppbyggd kring internationell handel och är idag ett av världens ledande finansiella centra.

Hongkong var en brittisk besittning från 1842 till 1997 och är idag tillsammans med Macao en av två särskilda administrativa regioner i Kina. Under policyn "Ett land, två system" har Hongkong tillåtits behålla sitt eget ekonomiska och politiska system, därför kan man inte säga att Hongkong tillhör "det riktiga Kina". Återföreningen med Kina har fungerat bra, även om vissa spänningar råder beträffande hur mycket av ett demokratiskt system som ska råda i Hongkong.

Hongkongs ekonomi drabbades hårt av SARS 2003 men har nu återhämtat sig och visar på god tillväxt. Guangdongprovinsen och pärlflodsdeltat utgör en viktig marknad för Hongkongs tjänstebaserade ekonomi. Dominerande sektorer i Hongkongs ekonomi är logistik, finans, turism och handel. Hongkongs regering och näringsliv söker allt närmare ekonomisk integration med södra och västra Kina.

Hongkong indelas vanligen i Hongkongön, Kowloon, Nya territorierna och de utanförliggande öarna. Områdets administrativa centrum ligger på Hongkongöns nordsida, vid Victoriahamnen.Portal:Kina/Utvald artikel/5


Regional Emblem of Macau.svg

Macao (澳門; pinyin: Àomén; jyutping: Ou3 Mun4; portugisiska: Macau), är en speciell administrativ region på en liten halvö i södra Kina, 65 km väster om Hongkong. Huvudort är Santa Nome de Deus de Macau. Macao är också känd som Magok (媽閣廟), Haojing'ao (壕鏡澳), Xiangshan'ao (香山澳) och Liandao (蓮島 "Lotusön").

Macao är idag, liksom Hongkong, en Speciell Administrativ Region (SAR) i Kina enligt konceptet "Ett land, två system". Macaos ekonomi är till stor del baserad på spel- och kasinoverksamhet, som genererar omkring hälften av intäkterna till statsbudgeten. Det monopol som tidigare rådde inom spelindustrin är borttaget och utländska företag kan få licens att verka. I takt med att allt fler fastlandskineser reser till Macao sker en kraftig utbyggnad av turism- och spelsektorn för att förvandla Macao till Asiens Las Vegas. 85 procent av Macaos export utgörs av textilvaror och skor. Macaos största handelspartners är Kina, USA, Hongkong och Japan.Portal:Kina/Utvald artikel/6


Flag of Formosa 1895.svg

Republiken Taiwan (traditionella kinesiska tecken: 臺灣民主國; förenklade kinesiska tecken: 台湾民主国; pinyin: Táiwān Mínzhǔguó; bokstavligen "Demokratiska staten Taiwan"; även känd som Republiken Formosa) var en kortlivad republik som fanns på ön Taiwan under 1895, mellan den formella överlåtelsen av Taiwan från Qingdynastin i Kina till Konungariket Japan genom Shimonosekifördraget och ankomsten av japanska trupper och antagandet av den japanska suveräniteten. Även om den ibland av vissa historiker eller politiker hävdas vara den första asiatiska republiken som förklarade sig självständig föregicks den i själva verket av republiken Lanfang (Lánfāng Gònghéguó) som bildades 1777.Portal:Kina/Utvald artikel/7


The Great wall - by Hao Wei.jpg

Kinesiska muren (kinesiska Chángchéng, 长城 ’långa muren’; även, Wànlǐ Chángchéng, 万里长城; ’den 10 000 li långa muren’) är en serie vallar och murar i norra Kina byggda i omgångar från några hundra år före Kristus till Mingdynastin. I april 2009 kom uppgifter från Peking om att ny mätteknik visar en total längd av 8852 km. Hela anläggningen med sina befästningar och murar är jordens längsta byggnadsverk.

Den kinesiska muren är efterföljaren till flera andra murar, av vilka de första påbörjades på 200-talet f.Kr. av Qin Shi Huangdi, den första kejsaren av hela Kina. Kina har genom historien varit utsatt för otaliga angrepp från nomadiska folkgrupper i norr. Kejsaren beordrade att anlägga en sammanhängande mur från öst till väst. Under ledning av general Meng Tian sattes 300 000 bönder, soldater och kriminella i arbete. Tiotusentals dog inom loppet av de tio åren som byggandet pågick.

Murarna uppfördes i syfte att skydda kineserna från nordliga nomadiska folkslag, något som de dock alla till slut misslyckades med.

Den kinesiska muren räknas som jordens största byggnadsverk och byggdes i sin nuvarande form under Mingdynastin från slutet av 1300-talet till början av 1600-talet. Muren skulle beskydda Kina mot plundring från mongoliska och turkiska stammar.Portal:Kina/Utvald artikel/8


Commuting to Work.jpg

Himmelska fridens port (traditionell kinesiska: 天安門; förenklad kinesiska 天安门; pinyin Tiān'ānmén; manchuriska Abkai elhe obure duka), är den massiva stenport som idag utgör huvudingången till Förbjudna staden i Peking i Kina.

Porten, som byggdes under den tidiga Mingdynastin, hette ursprungligen Chengtianmen (förenklad kinesiska 承天门; pinyin Chéngtiānmén) "Porten för accepterandet av Himlens mandat" (en segrare i en revolution och hans arvtagare ansågs ha Himlens mandat som kejsare). Den fick sitt nuvarande kinesiska och manchuriska namn 1651, några år efter etablerandet av Qingdynastin efter Mingdynastin.Portal:Kina/Utvald artikel/9 Portal:Kina/Utvald artikel/9


Portal:Kina/Utvald artikel/10 Portal:Kina/Utvald artikel/10


Nomineringar

Lägg gärna till en länk till en artikel du tycker passar bra här.