Jyutping är ett system för transkribering av kantonesiska som utvecklades av Linguistic Society of Hong Kong år 1993.[1] Namnet Jyutping betyder "yue stavning".[2]

Ett exempel på jyutping

InitialerRedigera

b
/p/
p
/pʰ/
m
/m/
f
/f/
d
/t/
t
/tʰ/
n
/n/
l
/l/
g
/k/
k
/kʰ/
ng
/ŋ/
h
/h/
gw
/kʷ/
kw
/kʰʷ/
w
/w/
 
z
/ts/
c
/tsʰ/
s
/s/
j
/j/

Källa:[3]

FinalerRedigera

aa
/aː/
aai
/aːi/
aau
/aːu/
aam
/aːm/
aan
/aːn/
aang
/aːŋ/
aap
/aːp/
aat
/aːt/
aak
/aːk/
  ai
/ɐi/
西
au
/ɐu/
am
/ɐm/
an
/ɐn/
ang
/ɐŋ/
ap
/ɐp/
at
/ɐt/
ak
/ɐk/
e
/ɛː/
ei
/ei/
eu
/ɛːu/
em
/ɛːm/
  eng
/ɛːŋ/
ep
/ɛːp/
  ek
/ɛːk/
i
/iː/
  iu
/iːu/
im
/iːm/
in
/iːn/
ing
/ɪŋ/
ip
/iːp/
it
/iːt/
ik
/ɪk/
o
/ɔː/
oi
/ɔːi/
ou
/ou/
  on
/ɔːn/
ong
/ɔːŋ/
  ot
/ɔːt/
ok
/ɔːk/
u
/uː/
ui
/uːi/
    un
/uːn/
ung
/ʊŋ/
  ut
/uːt/
uk
/ʊk/
oe
/œː/
        oeng
/œːŋ/
    oek
/œːk/
  eoi
/ɵy/
    eon
/ɵn/
    eot
/ɵt/
 
yu
/yː/
      yun
/yːn/
    yut
/yːt/
 
      m
/m̩/
  ng
/ŋ̩/
     
  • Finalerna m och ng kan också förekomma som fristående stavelser.
  • Finalerna eu, eng och ep förekommer endast i vardagligt uttal.

Källa:[3]

TonerRedigera

Kantonesiskan har så mycket som elva toner. Fyra av dessa befinner sig parvis i komplementär distribution och räknas därför samman. Vidare är tre av tonerna extra korta toner som slutar i glottal stöt (stavelser som slutar i p, t eller k). Dessa räknas enligt Jyutping inte som separata toner (vilket de gör enligt Yale-systemet). Jyutping identifierar således sex olika toner som markeras med siffrorna 1–6.[4]

Namn Yīn Píng
(陰平)
Yīn Shàng
(陰上)
Yīn Qù
(陰去)
Yáng Píng
(陽平)
Yáng Shàng
(陽上)
Yáng Qù
(陽去)
Yīn Rù
(陰入)
Zhōng Rù
(中入)
Yáng Rù
(陽入)
Nummer 1 2 3 4 5 6 1 (7) 3 (8) 6 (9)
Kontur 55 / 53 35 33 22 / 21 13 22 5 3 2
Exempel (traditionell kinesiska)
Exempel (Jyutping) fan1 fan2 fan3 fan4 fan5 fan6 fat1 faat3 fat6

Jämförelse med Yale-systemetRedigera

  • Digraferna eo och oe representerar /ø/ och /œ:/. De befinner sig dock i komplementär distribution och skrivs båda som eu i Yale.
  • /j/ skrivs som j i Jyutping men y i Yale.
  • /ts/ skrivs som z i Jyutping men j i Yale.
  • /tsʰ/ skrivs som c i Jyutping men ch i Yale.
  • I stavelser där yu inte föregås av någon konsonant så placeras ett j före i Jyutping.
  • Yale markerar vanligtvis toner med diakritiska tecken samt bokstaven h medan Jyutping alltid använder siffror.

Källa:[5]

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera