Himlens mandat (天命, tiānmìng) var en kinesisk doktrin som innebar att kejsaren regerar på mandat från himlen, vilket får till följd att kejsaren kan avsättas ifall han agerar i strid mot himlens vilja. Doktrinen blev en metod för kejsarens undersåtar att avsätta honom, och på så sätt försvagade den kejsarens roll.

I och med taikareformerna infördes denna doktrin även i Japan år 645.

Se även nåden som maktprincip.