Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.


     Finland     
Portalen för artiklar som är relaterade till Finland

Finland, är en republik i norra Europa. Finland är sedan 1995 medlem i Europeiska unionen och det enda nordiska land som har infört euro som sin valuta. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet.

I Finland bor finländare, varav en minoritet, ca 5,8 %, är svenskspråkiga. Ca 91,5 % har finska som modersmål. Många svenskspråkiga finländare skiljer noggrant mellan finländare (ett samlingsbegrepp för alla som bor i eller kommer från Finland), finnar (de som har finska som modersmål), och finlandssvenskar (finländare som har svenska som modersmål). I de norra delarna av landet bor samer. På senare tid har även en omfattande invandring från det forna östblocket skett, främst av personer med anknytning till finskt språk eller finsk/karelsk/ingermanländsk kultur.

Utvald artikel

Helsingfors (finska Helsinki, på lokal slang Stadi eller, speciellt utanför Helsingfors Hesa, på samiska Helsset) är huvudstad i Republiken Finland. Staden är Finlands största stad, belägen i landskapet Nyland i Södra Finlands län, och ingår i huvudstadsregionen.

Helsingfors som ligger vid Finska viken är Finlands främsta sjöfartsstad och även Finlands industriella, kommersiella och kulturella centrum.

Utvald bild

Adolf Erik Nordenskiöld, finländsk vetenskapsman porträtterad av Georg von Rosen.
Historia
Storfurstendömet 1662
Visste du att...
Finska trupper under Vinterkriget
Projekt
Svenska ortnamn i Finland
Önskelista
Deltagare
Ifall du vill medverka till portalens utformande eller på annat sätt stöda den kan du skriva in ditt namn i nedanstående lista:
  1. K9re11
  2. MoЯsE
  3. aaker
  4. Velma
  5. Migro
  6. Silenzio
Geografi
Karta över Finland (en detaljerad karta återfinns här)

Finlands geografi präglas av den gamla berggrunden som under istiden nöttes ner, vilket är orsaken till landet jämna topografi. Finland gränsar i söder till Finska viken och Östersjön, och i väster till Ålands hav, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Av Finlands yta på cirka 340000 kvadratkilometer är omkring 75% täckt av skog. Finland är därför ett av världens mest skogstäckta länder. I skogarna växer främst gran, tall och björk. En del av landet befinner sig norr om polcirkeln, och i norra Finland är landskapet kuperat. Finlands högsta punkt ligger på Haldefjäll, som hör till bergskedjan Skanderna.

Finland nämns som de tusen sjöarnas land, tack vare det stora antalet, speciellt i sydöstra Finland. Antalet sjöar större än 500 kvadratmeter är 187 888 stycken och den största av dem är Saimen med en yta på cirka 4 400 kvadratkilometer, vilket gör den till Europas femte största insjö. I Österbotten och längs de västra kusterna är terrängförhållandena, på grund av landhöjningen, annorlunda. Kustområdena domineras av vida slätter.

Samhälle
Riksdagshuset i Helsingfors, säte för Finlands riksdag
Nyheter
Du kan läsa finländska nyheter på följande sidor, (obs. externa länkar):
Kultur
Musik i Finland Litteratur i Finland
Konst i Finland Film i Finland
Språk i Finland Vetenskap i Finland
Arkitektur i Finland Utbildning i Finland
Natur och världsarv
Natur
Sveaborg

Världsarv

Portaler