Sandudds begravningsplats

begravningsplatsområde i Helsingfors

Sandudds begravningsplats (finska: Hietaniemen hautausmaa) är ett stort begravningsplatsområde i Helsingfors stad. Begravningsplatsen täcker största delen av udden Sandudd ända fram till Mechelingatan. Till begravningsplatsen hör flera andra delar förutom den lutherska begravningsplatsen: Helsingfors ortodoxa begravningsplats, Helsingfors islamiska begravningsplats, Helsingfors judiska begravningsplats och S:t Nikolaus församlings begravningsplats. Det finns också ett krematorium och ett kolumbarium på Sandudd.

Hjältegravsområdet, 2005.
En av huvudgångarna på Sandudd.
Minnesmärke över stupade och saknade svenskar.
Urho Kekkonens grav.
Vy från en av ingångarna vid stranden.
Johan Vilhelm Snellmans grav.

Historik

redigera

Då Helsingfors flyttades till Estnäs från Gammelstaden på 1640-talet började de döda begravas i Kampen och från 1720-talet kring Ulrika Eleonora kyrka vid nuvarande Senatstorget. Då Nikolajkyrkan (nuvarande Helsingfors domkyrka) började byggas stängdes begravningsplatsen vid Ulrika Eleonora kyrka och själva kyrkan revs år 1827. Då man gräver under Senatstorget hittar man fortsättningsvis gamla benrester.

Den rivna kyrkan ersattes av en tillfällig träkyrka, som planerades av C.L. Engel och som togs i bruk 1827. Den tillfälliga kyrkan finns kvar och heter numera Gamla kyrkan. Kring Gamla kyrkan låg Kampens begravningsplats som använts sedan 1600-talet för bland annat människor som dött i epidemier, till exempel dog 1 100 helsingforsare i 1710-talets pest. Platsen heter i dag Gamla kyrkans park, men kallas också för Pestparken. Begravningsmöjligheterna i parken började bli begränsade då stadens invånarantal växte till 10 000 invånare, speciellt då bebyggelsen spred sig österut från centrum i Bulevardens riktning. Därför tog man i bruk ett nytt begravningsfält vid Lappviken på Sandudd år 1829. Denna del av Sandudds begravningsplats kallas numera Gamla delen.

Begravningsplatsen förstorades på 1850-talet då Nya delen togs i bruk. Den börjar vid Alkärrs port vid Mechelingatan och följer huvudgången mot kapellet. År 1929 öppnade man Sanduddsområdet närmast simstranden och den delen planerades av Albert Nyberg och trädgårdsarkitekten Paul Olsson.

Begravningsområdet

redigera

Sandudds begravningsplats delas in i fem delar: Gamla området, Nya området, Sanduddsområdet, Finska gardets begravningsplats och Urnelunden. Sandudd är ett populärt turistmål. Alla republikens presidenter har begravts på Sandudd förutom Pehr Evind Svinhufvud och Kyösti Kallio. Utöver dessa har flera viktiga personer i Finlands historia begravts på Sandudd sedan 1820-talet.

Hjältegravarna

redigera

vinterkriget började reserverade man ett nytt område på Sandudd för de stupade i kriget. Under fortsättningskriget planerades hjältegravsområdet där 3 100 i kriget stupade helsingforsare ligger begravda, samt cirka 120 tyska soldater. Runt hjältegravsområdet går de Saknades mur där cirka 800 försvunnas eller på fältet kvarblivnas namn ristats in. Dessutom har cirka 280 krigshjältar begravts i släktgravar på Sandudd.

På hjältegravsområdet finns Hjälteplatsen, vid vars ena sida C.G.E. Mannerheims grav (minnesmärket gjort av Wäinö Aaltonen, 1953) ligger och i änden av platsen finns Hjältekorset (Wainö Aaltonen, 1954)

Minnesmärke över saknade svenskar

redigera

Vid Hjältegravarna finns även ett minnesmärke över döda frivilliga svenskar som inte har återfunnits efter Vinterkriget och Fortsättningskriget. På stenen står deras namn samt;

1941-1944
FÖR NORDENS FRIHET OCH SVERIGES ÄRA
FALLNA RIKSSVENSKA FRIVILLIGA
DE BLEVO KVAR EFTER STRIDEN INGEN VIGDE DEM TILL GRAVENS VILA.
HÄR VÄLSIGNAR VI DERAS MINNE.

Urnelunden

redigera

Urnelunden togs i bruk år 1949 och utvidgades på 1950-talet.

Finska gardets begravningsplats

redigera

Finska gardets begravningsplats grundades år 1830. Den var ursprungligen menad för skarpskyttebataljonen i Gardets församling. När församlingen lades ner år 1914 slogs den ihop med de finska och svenska evangelisk-lutherska församlingarna och begravningsplatsen övergick i deras ägo. Samtidigt beslöt man att endast de som tjänat i Finlands Vita Garde och deras anhöriga får begravas där.

Kapellen

redigera

Det finns två kapell på Sandudd. Gamla kapellet finns på Gamla området nära Mechelingatan och har ritats av Theodor Höijer 1873. Nya kapellet ligger på Sanduddsområdet och ritades av Albert Nyberg 1933. Vid Nya kapellet finns kolumbariet och klocktornet som har en treklangsmelodi som är bekant också för dem som besöker den närbelägna simstranden.

Konstnärsbacken

redigera

Konstnärsbacken, som också kallas Konstnärskullen, finns i Gamla områdets kvarter 21a. Där begravs endast välmeriterade konstnärer, såsom författare, kompositörer, musiker, målare, skådespelare, skulptörer och artister. Också deras makar har rätt till en gravplats på Konstnärsbacken. Vem som får begravas där bestäms av församlingarnas gemensamma kyrkoråd. Nuförtiden är antalet gravplatser på Konstnärsbacken begränsat.

Att besöka begravningsplatsen

redigera

Det går en stenmur runt Sandudds begravningsplats som börjar vid Lappvikens sjukhus och fortsätter längs med Lappviksvägen, Mechelingatan, Sanduddsgatan och Sandstrandsvägen. Det finns flera ingångar i muren. Porten vid Lappviksvägen leder till hjältegravarna. Porten vid korsningen av Mechelingatan och Lappviksvägen leder till Gamla området och Gamla kapellet. Vid Alkärr på Mechelingatan finns huvudporten som leder till huvudgången som går genom Nya området till Sanduddsområdet och Nya kapellet. Huvudporten nära Nya kapellet består av en byggnad med tre valvbågar och leder till en öppen plats och vidare mot Sanduddsområdet. Här finns också begravningsplatsens kontorsutrymmen och servicebyggnad. På 1990-talet byggdes en port halvvägs längs med Sanduddsvägen vid Sandnäsvägen. Härifrån leder branta trappor upp till begravningsplatsen och stället passar inte för rörelsehindrade. Bakom Nya kapellet finns en port som är avsedd för servicetrafik. Också de döda transporteras denna väg. Taxitrafik och transporter för rörelsehindrade sköts bäst via denna port.

Man kommer lätt till Sandudd med allmänna transportmedel. Buss nummer 55 har sin ändhållplats vid Maria sjukhus vid Lappviksgatan. Buss 55A kör ända till slutet av Sanduddsgatan nära simstranden och Nya kapellet. Spårvagn 8 stannar på Mechelingatan vid Maria sjukhus vid porten som leder till Gamla området och Gamla kapellet.

Personer begravda på Sandudd

redigera

[1]

Presidenter

redigera

Alla republikens presidenter är begravda på Sanduddsområdet förutom K.J. Ståhlberg som är begravd på Nya området.

Presidenterna P.E. Svinhufvud och Kyösti Kallio är begravda på sina hemorter Luumäki respektive Nivala.

Begravda på Konstnärskullen

redigera

Listan uppdaterad från finska Wikipedia 12.1.2011


Andra kända personer

redigera

Nya området

redigera

Sanduddsområdet

redigera

Gamla området

redigera

Urnlunden

redigera

Gardets begravningsplats

redigera

Övriga

redigera

Utlänningar

redigera

Källor

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar

redigera