Akvariefiskar
Portalen för artiklar relaterade till akvariefiskar
Nothobranchius rachovii hane. Foto: Tommy Kronkvist
Makropod, den första tropiska akvariefisken som bidrog mycket till akvariehobbyns ökade popularitet.

Akvariefiskar är de fiskar, som i avseende till storlek, härdighet och förökningssätt klarar sig bra i akvarier. Innan de tropiska arterna dök upp på den europeiska marknaden fångade akvaristerna ofta själva mindre härdiga arter som spigg, elritsa, bitterling och dammruda. Den första tropiska akvariefisken som importerades till Europa var makropoden eller paradisfisken (en labyrintfisk) som började odlas av Pierre Carbonnier i Paris och Paul Matte i Berlin i Tyskland i slutet av 1800-talet. Andra vanliga akvariefiskar är slöjstjärt, guppy, black molly, platy, svärdbärare, skalar och sebrafisk.

Du är välkommen att bidra till denna portal genom att samverka i Projekt akvariefiskar!

Läs mer

Aktuell artikel
Edvin Brorsson 1975

Edvin Brorsson, född 6 juli 1899, död 1988 i Malmö, var en svensk författare och biologilärare, iktyolog och akvarist. Brorsson var en banbrytare inom svensk akvariehobby och anses vara den svenska akvaristikens fader. Edvin Brorsson anses vara den drivande kraften bakom Malmö Akvarieförenings grundande år 1926 och år 1927 grundare av Tidskriften Akvariet.

Då en tidning eller tidskrift utkommer i sitt första nummer, är det ju en oskriven lag, att vederbörande red. För läsekretsen framlägger de riktlinjer, som komma att följa vid redigeringen. Beträffande denna lilla tidskrift torde knappast en dylik ”deklaration” vara nödvändig. Akvarieintresset som sedan gammalt varit utbrett i våra grannland i söder, Tyskland och Danmark, har även fått fast fot i vårt eget land” ”Av denna anledning ha de svenska akvarieföreningarna beslutat utgiva en månadsskrift, vars första nummer härmed överlämnas åt allmänheten.
– Redaktör Edvin Brorsson, Akvariet, nr1, januari 1927

Läs mera

Läs merRedigeraArkiv

Aktuell bild
Fjärilsciklid (Mikrogeophagus ramirezi)

RedigeraArkiv

Föreningar
Många har avbrutit sin akvariehobby efter misslyckanden. Ett sätt att snabbt tillägna sig kunskaper är förutom att läsa böcker, att gå med i en akvarieförening. Läs mera...

Lägg gärna till fler föreningar här! Innan du skapar artikeln måste du förvissa dig om att föreningen uppfyller våra relevanskriterier för föreningar.

Redigera

Nyheter
Sverige skickar fisk till rymden. Levande ciklider (moçambique-tilapia, Oreochromis mossambicus) ska skjutas upp från Esrange. Läs mer

Redigera

Visste du att...
  • I några fall har odlingen av akvariefiskar räddat arter från utrotning
  • Inom de svenska akvarieföreningarna och riksföreningen Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF) vill man att landets akvarister odlar fisk och växter för landets akvariemarknad själva i större utsträckning än som görs idag. Man ser allvarligt på de miljökonsekvenser som långa flygfrakter orsakar

Redigera

Historia
Hane av makropod

Kineserna började hålla guldfiskar inomhus under Songdynastin, och i Europa började man i vivarium hålla vattenlevande djur inomhus. Men först när man började importera tropiska fiskarter blev akvaristiken en allmän hobby.

Paul Matte, född 1854, död 1922, var en tysk fiskodlare och iktyolog i Berlin-Lankwitz, och en av de första som importerade och odlade tropiska akvariefiskar i Europa. År 1886 importerade han bland de första guldfiskarna (Carassius auratus) från Japan, och de berömda avkomlingarna till dessa kallades för "The Matte strain". Matte var den första i Tyskland som odlade makropoden (Macropodus opercularis, även kallad paradisfisk). År 1896 importerade han från Moskva, för första gången till Tyskland, tio par av arten siamesisk kampfisk (Betta splendens), vilka härstammade från de som odlats av Pierre Carbonnier i Frankrike.

Läs merRedigera

Ämnen

Du är välkommen att bidra till denna portal genom att samverka i Projekt akvariefiskar! Du kan också önska en artikel här på önskelistan. Skriv gärna ett vetenskapligt namn efter fiskens svenska namn!

Redigera

Portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…