Peter Nordbeck

svensk viceamiral och marinchef

Peter Esbjörn Nordbeck, född 19 juli 1938 i Grängesbergs församling i Kopparbergs län,[1] är en svensk sjöofficer.

Peter Nordbeck
Peter Esbjörn Nordbeck 1938-07-19.jpg
Nordbeck som löjtnant på 1960-talet.
Information
Född19 juli 1938 (85 år)
Grängesbergs församling i Kopparbergs län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1960–1998
GradViceamiral
Befäl1. ytattackflottiljen,
Försvarsstaben,
Marinledningen

Biografi redigera

Nordbeck avlade studentexamen 1957. Han avlade sjöofficersexamen vid Sjökrigsskolan 1960 och utnämndes samma år till fänrik i flottan samt befordrades till löjtnant 1962. Han var verksam i kustflottan 1960–1970 och befordrades till kapten 1968. Han gick Stabskursen vid Militärhögskolan 1970–1972 samt befordrades till örlogskapten 1972 och kommendörkapten 1973. Åren 1974–1975 studerade han vid Naval War College. Han tjänstgjorde vid Marinstaben 1975–1978 och som avdelningschef vid Försvarsstaben 1978–1981, befordrad till kommendörkapten med särskild tjänsteställning 1980. Åren 1981–1982 var han divisionschef i kustflottan. År 1982 befordrades han till kommendör och var 1982–1986 sektionschef vid Försvarsstaben samt 1986–1988 chef för 1. ytattackflottiljen. Han befordrades 1988 till konteramiral och var 1988–1991 stabschef i Södra militärområdet,[2][3][4] varpå han var chef för Planeringsledningen vid Försvarsstaben 1991–1992.[5][6] År 1992 befordrades han till viceamiral,[3][4] varefter han var chef för Försvarsstaben 1992–1993[7][3][4], därefter chef för Operationsledningen tills 1 juli 1994 då han tillträdde tjänsten som marinchef och chef för Marinledningen i Högkvarteret,[8] vilket han var till 1998.[3][4]

Peter Nordbeck invaldes 1978 som hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.[9] Han invaldes 1985 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien,[10] var akademiens styresman 1996–1999 och utsågs till hedersledamot 1999.[11]

Nordbeck har varit inspector för den navalakademiska föreningen SjöLund och är nu inspector för den navalakademiska föreningen SjöCannes. Den 7 februari 2013 tilldelades Nordbeck H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band med orden "För framstående insatser inom svenskt militärväsende".[12]

Peter Nordbeck är son till civilingenjör Stig Nordbeck och gymnastikdirektör Kerstin Froste. Han är halvbror till Gunnar Nordbeck och Lennart Nordbeck. Han gifte sig 1962 med sjukgymnasten Eva Lindblad (född 1941).[3]

Referenser redigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
 2. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 125. ISBN 978-91-87184-83-3 .
 3. ^ [a b c d e] Moen, Ann, red (2006). Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok. Malmö: Nationalencyklopedin. sid. 435 .
 4. ^ [a b c d] Engman, Guy; Karlsson, Yvonne, red (1996). Svensk försvarskalender 1997. Eskilstuna: Guy Engman Promotion AB. sid. 122 .
 5. ^ Sveriges statskalender 1992. Stockholm: Fritzes. 1992. sid. 113 .
 6. ^ Sveriges statskalender 1993. Stockholm: Fritzes. 1993. sid. 113 .
 7. ^ Sveriges statskalender 1993. Stockholm: Fritzes. 1993. sid. 112 .
 8. ^ ”Sammanställning över utnämningar och nya befattningar”. Flygvapennytt (Flygstaben) (1): sid. 34. 1994. https://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_1994-1.pdf.  Libris 8257600.
 9. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 240. ISBN 978-91-87184-83-3 .
 10. ^ Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 196. ISBN 91-630-4181-2 .
 11. ^ Anderson, Björn (2016). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 100. ISBN 978-91-980878-8-8 . I Andersons bok står att Nordbeck var styresman 1997–1999, men det stämmer inte. Han var styresman under hela verksamhetsåret 1996-11-13–1997-11-12. Andersson, Lars (1997). ”Akademiens årsberättelse 1996–1997”. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (6/1997). http://kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/976/andersson.html. Läst 17 juli 2018. 
 12. ^ ”Medaljförläningar 28 januari 2013”. Kungahuset.se. 28 januari 2013. Arkiverad från originalet den 18 juni 2013. https://web.archive.org/web/20130618094459/http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2013pressmeddelanden/medaljforlaningar28januari2013.5.4ea495e313c19c119aae9b.html. Läst 21 mars 2013. 
Företrädare:
Owe Wiktorin
Försvarsstabschef
1992–1993
Efterträdare:
Percurt Green
C Operationsledningen och Stf ÖB
Företrädare:
Dick Börjesson
Sveriges marinchef/Chef för Marinledningen
1994–1998
Efterträdare:
Torsten Lindh
Generalinspektör för Marinen