Sjölund (navalakademisk förening)

(Omdirigerad från SjöLund)

Sjölund (SjöLund) är en navalakademisk förening i Lund.

Föreningen är den äldsta av de svenska navalakademiska föreningarna och grundades 1964 av bland andra Hans Josefsson och Olof Stenhammar.

SyfteRedigera

Föreningens huvudsyfte är att vårda Flottans mässliv och traditioner, detta sker genom mässmiddagar och baler. Föreningens kärna är militära traditioner med mycket inslag av studentikos humor. Föreningen ordnar även föredrag med föredragshållare inom främst säkerhetspolitik och krigsvetenskap.

OrganisationRedigera

Föreningen leds av en Flagg (benämning på sjögående stab) med en Flaggkapten i spetsen. Hans Josefsson var Sjölunds förste flaggkapten. Sittande flaggkapten, Emil Silfverberg, är den tjugoförsta i ordningen.

I Flaggen ingår en Flöjt (Flagg-löjtnant) som är Flaggkaptens högra hand och även ansvarig för sång, främst snapsvisor. Ett antal Flaggadjutanter ofta benämnda 1FA, 2FA osv finns också i Flaggen med olika ansvarsuppgifter. SP (Ships paymaster) är ekonomiskt ansvarig i föreningen (Motsv kassör) I Föreningen men ej i Flaggen finns ett antal särskilda befattningshavare, t.ex. MässOfficer, Mässbefäl och SkjutO.


SjöLund står under överinseende av en inspector som är aktiv flaggman i svenska flottan. Nuvarande inspector är Konteramiral Jens Nykvist.


SjöLunds högsta beslutande organ är Skeppsrådet som sker varje höst och vårtermin. Flaggkapten utses exklusivt av sin företrädare medan övriga flaggmedlemmar väljs under ordinarie Skeppsråd. Föreningen har sitt säte i Mässen på Vån 5 i AF-borgen i Lund.

LedamöterRedigera

SjöLunds medlemmar benämns Ledamöter. Föreningen vänder sig främst till sjöofficerare som bedriver - eller har bedrivit - akademiska studier i Lund. De flesta medlemmarna är reservofficerare i Flottan. SjöLund väljer i särskilda fall in personer som inte uppfyller kriterierna för ett ordinarie medlemskap i föreningen. SjöLund har idag ca 250 medlemmar

Inspectorer emeritiiRedigera

FlaggkaptenerRedigera

Se ävenRedigera

Andra navalakademiska föreningar:

Externa länkarRedigera