Pentan är ett kolväte, en alkan med fem kolatomer.

Pentan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnPentan
Kemisk formelC5H12
Molmassa72,15 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer109-66-0
SMILESCCCCC
Egenskaper
Densitet0,626 g/cm³
Löslighet (vatten)0,4 g/l
Smältpunkt-130 °C
Kokpunkt36,1 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
0
LD503 g/kg (hud, kanin)
5 g/kg (oralt, mus)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Övriga Egenskaper
Ångbildningsvärme 28,42 kJ/mol
Smältvärme 8,38 kJ/mol
Förbränningsvärme -3539 kJ/mol
Kritisk temperatur 196,6 °C
Kritiskt tryck 3370 kPa
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar pentan ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga fem kolatomer i rad. Enligt äldre nomenklatur är beteckningen för det ogrenade kolvätet n-pentan, som skall utläsas "normalpentan".

IsomererRedigera

Pentan är en av tre strukturisomerer med summaformeln C5H12. De andra, som till skillnad från pentan är grenade kolväten, är metylbutan (som också kallas isopentan) respektive dimetylpropan (som också kallas neopentan). Utöver dessa isomerer finns även en cyklisk alkan med fem kolatomer. Denna benämns cyklopentan och har summaformeln C5H10.

pentan isopentan neopentan
     

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera