Inom kemin är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol.

Den allmänna strukturformeln för n-alkaner.

Den generella summaformeln är CnH2n+2. Den minsta alkanen med n=1 är metan (CH4) och alkanen med exempelvis n=8 heter oktan, C8H18.

Alkanerna är relativt reaktionsobenägna - utom vid oxidation. Mildare oxidation med syrehaltiga ämnen ger upphov till alkoholer, ketoner, aldehyder eller karboxylsyror, fullständigare oxidation (förbränning) ger koldioxid och vatten samt (beroende på förbränningsgrad) varierande mängder av kolmonoxid. Ibland används ordet ”paraffin” i bred bemärkelse som samlingsbegrepp för alla alkaner (från latinets ”parum affinis”, ung. ”föga reaktiv”)[1]. Alkaner är opolära.

Alkaner utgör huvudbeståndsdelarna i bensin, dieselolja och jetbränsle/flygfotogen.

n-alkaner redigera

Se även: Högre alkaner

Den enklaste alkanen är metan. De tolv första n-alkaner ges i följande tabell. De utgör den homologa alkanserien.

C Namn Summaformel Molmassa Smältpunkt Kokpunkt Densitet Stavmodell
1 Metan CH4 16,04 g × mol−1 90,65 K (−182,50 °C) 111,4 K (−161,75 °C) 0,72 kg/m3
(gasform, 0 °C, 1013 hPa)
 
2 Etan C2H6 30,07 g × mol−1 90 K (−183 °C) 185 K (−88 °C) 1,36 kg/m3
(gasform, 0 °C, 1013 hPa)
 
3 Propan C3H8 44,10 g × mol−1 85 K (−188 °C) 231 K (−42 °C) 2,01 kg/m3
(gasform, 0 °C, 1013 hPa)
 
4 n-butan C4H10 58,12 g × mol−1 135 K (−138 °C) 272,5 K (−0,65 °C) 2,71 kg/m3
(gasform, 0 °C, 1013 hPa)
 
5 n-pentan C5H12 72,15 g × mol−1 144 K (−129 °C) 309 K (36 °C) 0,626 g/cm3  
6 n-hexan C6H14 86,18 g × mol−1 178 K (−95 °C) 342 K (69 °C) 0,659 g/cm3  
7 n-heptan C7H16 100,2 g × mol−1 182 K (−91 °C) 371 K (98 °C) 0,684 g/cm3  
8 n-oktan C8H18 114,2 g × mol−1 216 K (−57 °C) 399 K (126 °C) 0,703 g/cm3  
9 n-nonan C9H20 128,3 g × mol−1 222 K (−51 °C) 424 K (151 °C) 0,718 g/cm3  
10 n-dekan C10H22 142,3 g × mol−1 243 K (−30 °C) 447 K (174 °C) 0,73 g/cm3  
11 n-undekan C11H24 156,3 g × mol−1 248 K (−25 °C) 469 K (196 °C) 0,74 g/cm3  
12 n-dodekan C12H26 170,3 g × mol−1 263 K (−10 °C) 489 K (216 °C) 0,75 g/cm3  

Nomenklatur redigera

För kedjor längre än fyra kolatomer, utgår IUPAC-nomenklatur för alkaner från det grekiska räkneordet för alkanens längsta kolkedja, följt av suffixet -an. Exempel: heptadekan C17H36, oktadekan C18H38, nonadekan C19H40, eikosan C20H42.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ ”paraffin”. SAOB. https://www.saob.se/artikel/. Läst 1 augusti 2020.