Neopentan eller dimetylpropan är en tvågrenad alkan med fem kolatomer.

Neopentan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn2,2-Dimetylpropan
Övriga namnTert-pentan, dimetylpropan
Kemisk formelC5H12
Molmassa72,1488 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer463-82-1
SMILESCC(C)(C)C
Egenskaper
DensitetGas: 2,8 kg/m³
Flytande: 0,627 g/cm³
Löslighet (vatten)33 × 10-3 g/l
Smältpunkt-16,6 °C
Kokpunkt9,5 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Neopentan är mycket flyktig och brandfarlig vid rumstemperatur. Det är en isomer till pentan och isopentan. Trots att det systematiska namnet är dimetylpropan rekommenderar IUPAC att trivialnamnet neopentan används.

Se ävenRedigera