Residens är en, vanligtvis rymlig och påkostad, bostad avsedd för officiellt tjänstebruk av någon statschef, regeringschef, ambassadör eller annan högre ämbetsman.

Residensstad är i Sverige benämning på de 21 orter där en landshövding har sitt säte och bostad i stadens residens för styret av respektive län.

Residens betyder inom diplomati en tjänstebostad för en ambassadör, ibland i samma byggnad som ambassaden. Liksom för ambassader är sådana residens skyddade genom exterritorialrätten. Dock är varken ambassader eller residens formellt sändarstatens territorium. Residens spelar även en roll inom diplomati genom att hysa diverse sociala evenemang.

Kulturella residensvistelserRedigera

Inom kulturvärlden används begreppet residens eller residensvistelse (från engelskans residency) även då en kulturutövare eller grupp som en stipendieliknande hedersbetygelse inbjuds av en kulturverksamhet, kommun eller liknande att under en begränsad tid få gästboende och samverkan med värdverksamheten med betald arbetsro för att fördjupa sig eller utveckla nya projekt. Inom Sverige och EU finns sedan 1990-talet även den speciella residensformen fristad, där kommuner eller liknande parter erbjuder något års skydd och arbetsro för i sina hemländer utsatta kulturutövare, så kallade fristadsförfattare etc, som en form av tillfällig asyl.

ExempelRedigera

BrasilienRedigera

DanmarkRedigera

FinlandRedigera

FrankrikeRedigera

ItalienRedigera

NederländernaRedigera

NorgeRedigera

SpanienRedigera

StorbritannienRedigera

SverigeRedigera

TjeckienRedigera

TysklandRedigera

USARedigera