Nordmarks härad var ett härad inom nuvarande Årjängs kommun samt de västra delarna av Eda kommun. Häradet omfattade 2 033 km². Tingsplatsen låg i Långelanda i Silbodals socken fram till år 1936, då ett nytt tingshus togs i bruk i Årjäng.

Nordmarks härad
Härad
Långelanda tingshus
Land Sverige Sverige
Landskap Värmland
Socknar Blomskog
Holmedal
Karlanda
Sillerud
Silbodal
Trankil
Töcksmark
Västra Fågelvik
Östervallskog
Järnskog
Skillingmark
Nordmarks härads läge i Värmland.
Nordmarks härads läge i Värmland.

VapenRedigera

Häradssigillet visade en upprest björn, vilken kommit att gå igen som vapen för dels Årjängs köping, som först blivit municipalsamhälle år 1924 och sedan Årjängs köping år 1941, men sedermera även för Årjängs kommun.

GeografiRedigera

Nordmarks härad upptas i söder av sjöarna Stora Le, Foxen, Lelång, Västra och Östra Silen med flera natursköna sjöar och karga skogs- och bergsbygder, vilka är bebyggda i de nord-sydliga dalgångarna och avvattnas av Upperudsälven. I de mera höglänta och sjöfattiga norra delarna ligger bygderna kring övre Köla älv och dess huvudbiå från söder. Genom häradets södra del går Dalslands kanal.

 
Värmlands härader.

SocknarRedigera

Nordmarks härad omfattade elva socknar.

I nuvarande Årjängs kommun:

samt

I nuvarande Eda kommun:

HistoriaRedigera

Namnet Nordmark kommer av att området under medeltiden utgjorde norra delen av Markerna ("Markir"), d.v.s. de omstridda utmarksområdena i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Markerna räknades till Dalsland, vilket i sin tur var en del av Västergötland, och Dalsland inklusive Markerna utgjorde tidvis Dalaborgs län. Först efter medeltidens slut (i och med Axel Oxenstiernas länsreform 1634) kom Nordmark att räknas till Värmland. Årjäng är idag huvudort i bygden, medan övriga tätorter inkluderar Töcksfors och Koppom.

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätterRedigera

Häradet har från 1779 hört till Värmlands län, innan dess Närkes och Värmlands län.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1682-1795 Västersysslets fögderi
  • 1796-1867, 1918-1945 Södersysslets fögderi
  • 1868-1917, 1956-1966 Nordmarks fögderi
  • 1967-1990 Säffle fögderi för Blomskogs, Karlanda, Silleruds och Holmedals socknar
  • 1967-1990 Arvika fögderi för övriga socknar

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera

WebbkällorRedigera