I organisk kemi är en substituent en atom eller en grupp atomer som tar en väteatoms plats i en kolkedja. Funktionella grupper utgör en delmängd av alla substituenter.