Sanningsvärdetabell är en teknik inom logiken utvecklad av Charles Peirce1880-talet för att analysera och bestämma ett logiskt uttrycks sanningsvärde. Tekniken används främst i klassisk bivalent logik där endast två sanningsvärden, sant eller falskt är möjliga, men även i system av flervärd logik med begränsat antal sanningsvärden.

 Logisk operator (Logisk grind
Se även

Exempel Redigera

Tabellerna nedan visar resultatet av logiska operationer för samtliga kombinationer av sanningsvärden på de ingående variablerna.

(s = sant, f = falskt)

Logisk konjunktion (∧)
A B A ∧ B
s s s
s f f
f s f
f f f
Logisk disjunktion (∨)
A B A ∨ B
s s s
s f s
f s s
f f f
Logisk negation (¬)
A ¬A
s f
f s
Logisk implikation (→)
A B A → B
s s s
s f f
f s s
f f s
Logisk ekvivalens (↔)
A B A ↔ B
s s s
s f f
f s f
f f s

Ett mer sammansatt exempel (jämför med implikation ovan):

A B A ∧ ¬ B ¬(A ∧ ¬ B)
s s f s
s f s f
f s f s
f f f s

Referenser Redigera

Se även Redigera