Sheffers streck är ett logiskt konnektiv, som symboliseras med tecknet | eller alternativt ↑. Med detta dyadiska konnektiv kan man i satslogiken skriva alla de sanningsfunktioner, som i Principia Mathematica kan uttryckas med och , det vill säga alla konstruerbara sådana. Tecknet är benämnt efter den engelske logikern Henry M. Sheffer.

Venndiagram för Sheffers streck.

Med satslogikens beteckningar definieras A | B som och i digitaltekniken motsvaras funktionen av en NAND-grind.

Satslogiska symboler och venndiagram Redigera

             

               

Referenser Redigera

  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MACMILLAN, London 1971.

Externa länkar Redigera