Vår Herre Krist till Jordan gick

Vår Herre Krist till Jordan gick är en tysk doppsalm av Martin Luther med sju verser, diktad 1541. På tyska lyder första raden Christ, unser Herr, zum Jordan kam. Tre svenska översättningar har gjorts:

  • av okänd översättare med titeln Vår Herre Krist kom till Jordan och med sju verser.
  • av Haquin Spegel med titeln Vår Herre Krist till Jordan gick och med sju verser. I en version tryckt 1767 anges upphov av "D. L, D. Sp" vilket innebär att Martin Luther skrev texten och översättning gjordes av Haquin Spegel.
  • av Johan Alfred Eklund med titeln När till Jordan vår Herre drog och med fem verser. Den bearbetades senare av Paul Nilsson 1907.

De två första översättningarna är publicerade som nr 12 och nr 13 i 1695 års psalmbok och har båda samma melodi som det tyska originalet. Den tredje översättningen har en tonsättning från 1524 som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 är samma melodi som till psalmen Jag tror på Gud och vet (1819 nr 380).

Publicerad somRedigera

Vår Herre Krist kom till Jordan

Vår Herre Krist till Jordan gick

När till Jordan vår Herre drog

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. X. Libris 13554587 
  2. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 11-13. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  3. ^ [a b] Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 12-14. Libris 2519154 

Externa länkarRedigera

Texten till Vår Herre Krist till Jordan gick finns på Wikisource.