Nya psalmer 1921

tillägg till 1819 års svenska psalmbok

Nya psalmer – Av Kungl. Maj:t medgivna att användas tillsammans med 1819 års psalmbok var ett tillägg till innehållet i 1819 års psalmbok som gavs ut i nytryck 1921 med ett eget avsnitt, kallat "Nya Psalmer"[1][2], då bland annat några av Lina Sandells psalmer kom med och Stilla natt, heliga natt, Gläns över sjö och strand liksom Härlig är jorden publicerades första gången i Sverige. Tanken med utgivningen var att man ville prova en del nya och bearbetade psalmer inför en förestående större revidering av den då ganska ålderstigna psalmboken som använts i hundra år.

Nya psalmer
Av Kungl. Maj:t medgivna att användas tillsammans med 1819 års psalmbok
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1921
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken

Kunglig Majestäts kungörelse om antagande av Nya psalmer är daterat till 12 september 1921, vilken också påbjöds att läsas upp vid allmän gudstjänst omedelbart efter att den nått vederbörande pastorsämbete. Det framgår av Koralbok till Nya psalmer att psalmboksnämnden som arbetat fram till 1920 års kyrkomötet förordat strykning av en del psalmer ur 1819 års psalmbok.

De nya psalmerna och den reviderade listan av 1819 års psalmer skulle tas i bruk från första söndagen i advent den 27 november 1921 och ”anmärkningar och erinringar” på innehållet skulle inlämnas före den 1 januari 1924.

Psalmer i 1921 års tillägg till 1819 års psalmbok redigera

Guds härlighet redigera

Guds härlighet i hans väsen och verk redigera

Guds härlighet i Kristus redigera

Kyrkans högtider redigera

Kyrkans högtider: Advent redigera

Kyrkans högtider: Jul redigera

Kyrkans högtider: Nyår redigera

Kyrkans högtider: Passionstiden redigera

Kyrkans högtider: Kristi himmelsfärdsdag redigera

Kyrkans högtider: Trefaldighetssöndagen redigera

Kyrkans högtider: Kristi förklaring redigera

Kyrkans högtider: Allhelgonadagen redigera

Kyrkan och nådemedlen redigera

Kyrkan och nådemedlen: Kyrkans och hennes uppgift redigera

Kyrkan och nådemedlen: Missionen redigera

Kyrkan och nådemedlen: Reformationen redigera

Kyrkan och nådemedlen: Guds ord redigera

Kyrkan och nådemedlen: Dopet redigera

Kyrkan och nådemedlen: Nattvarden redigera

Kyrkan och nådemedlen: Nattvardspsalm för sjuka redigera

Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet redigera

Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Vilodagen och gudstjänsten redigera
Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Ungdomens konfirmation och första nattvardsgång redigera
Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Diakoni redigera
Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Vid brudvigsel redigera
Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Vid kyrkoinvigning redigera
Kyrkan och nådemedlen: Ordets ämbete och församlingslivet: Vid kyrkogårdsinvigning redigera

Det Kristliga Troslivet redigera

Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan redigera

Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Kallelse väckelse och upplysning redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Bättring och omvändelse redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Barnaskapet hos Gud i Kristus redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Trons glädje och förtröstan redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Trons prövning under frestelser och lidanden redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: De trognas helgelse och kristliga vandel: Den dagliga förnyelsen i Kristi efterföljelse redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: De trognas helgelse och kristliga vandel: Vaksamhet, bön och strid redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: De trognas helgelse och kristliga vandel: Människokärlek och barmhärtighet redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: De trognas helgelse och kristliga vandel: Trohet i kallelsen redigera

Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle redigera

Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Kristligt hemliv redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Äkta makar redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Föräldrar och barn redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: För ungdom redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Måltidspsalm redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: På födelsedagen redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Sjukdom och hälsa: För sjuka redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna hemmet: Sjukdom och hälsa: För ålderstigna redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Den kristna skolan redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna samhället: Fädernesland, överhet och undersåtar redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Det kristna samhället: Folkets botdagar redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: Jordens fruktbarhet: Vid skördefest redigera
Det Kristliga Troslivet: Troslivet i hem och samhälle: För sjöfarande redigera

Tidens skiften redigera

Tidens skiften: Årets tider redigera

Tidens skiften: Årets tider: Våren redigera
Tidens skiften: Årets tider: Sommaren redigera
Tidens skiften: Årets tider: Hösten redigera
Tidens skiften: Årets tider: Vintern redigera

Tidens skiften: Morgon och aftonpsalmer redigera

Tidens skiften: Morgon och aftonpsalmer: Aftonpsalmer redigera
Tidens skiften: Morgon och aftonpsalmer: Vid helgmålsringningen redigera
Tidens skiften: Morgon och aftonpsalmer: På söndagens afton redigera

De yttersta tingen redigera

De yttersta tingen: Livets förgänglihet och evighetens allvar redigera

De yttersta tingen: De kristnas hopp inför döden redigera

De yttersta tingen: Uppståndelsen, domen och det eviga livet redigera

Se även redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ ”Dagboken” (på svenska). Kristianstadsbladet. 27 februari 2003. http://www.kristianstadsbladet.se/familj/dagboken-27-februari/. Läst 6 oktober 2017. 
  2. ^ ”Dagens händelser” (på svenska). Sundsvalls tidning. 26 november 2007. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171006112004/http://www.st.nu/slakt-o-vanner/dagens-handelser-26-november-1. Läst 6 oktober 2017. 

Externa länkar redigera