Relevanskontroll redigera

Vilken funktion fyller den här mallen, som inte Mall:Socialism fyller? / Lucie Manette (Diskussion) 17 december 2022 kl. 20.45 (CET)Svara

Den är mer expansiv och ser bättre ut? Dagsofixa (diskussion) 17 december 2022 kl. 21.02 (CET)Svara
Den är också vertikal. Dagsofixa (diskussion) 17 december 2022 kl. 21.02 (CET)Svara
En stor skillnad är att den här mallen syns även på mobiltelefonen, vilket mallen {{Socialism}} inte gör. Larske (diskussion) 17 december 2022 kl. 21.10 (CET)Svara
Tack för din observation Larske. Det är fritt att döpa om den här mallen om det finns ett bättre namn.
Tack för mig. Dagsofixa (diskussion) 17 december 2022 kl. 21.17 (CET)Svara
Jag ser fortfarande inte behovet av flera likartade mallar på samma tema. Vill även upplysa om att det pågår en diskussion om de här mallarna på bybrunnen. En diskussion som Chandra Varena initierade tidigare i dag. // Lucie Manette (Diskussion) 18 december 2022 kl. 08.15 (CET)Svara
Det finns tre mallar med likartat innehåll: Mall:Socialism, Mall:Socialismmall och Mall:Socialism-mall-stående. Det finns inte behov av tre sådana mallar. De behöver samordnas och det behövs också en diskussion om vad en sådan mall bör innehålla. Jag föreslår att vi som jobbar med dessa saker tar den diskussionen på Malldiskussion:Socialism-mall-stående (alltså här). Ping @Dagsofixa @NnieAndersson. Det är bra om diskussionen får ta tid, tycker jag. och jag bjuder också in på Bybrunnen om fela vill delta.-- Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 15.57 (CET)Svara
Hej!
Jag vill rösta för att vi behåller: Mall:Socialismoch Mall:Socialism-mall-stående
Jag tycker Mall:Socialism-mall-stående är bättre av en rad skäl:
Mall:Socialism-mall-stående fungerar på mobilen.
Den ger en bättre introduktion till socialism utan att förvirra användaren genom att exempelvis blanda in Syndikalism som ligger lite på gränsen mellan anarkism och socialism, men kanske ändå ligger närmre anarkism till följd av tilltron till individens nedmonterande av förtryck via fackförbunden.
Den blandar inte heller inte in saker och ting man behöver ha extensiv historisk kunskap för att förstå, eller är historiska företeelser. Exempelvis nämns Komintern som ett politiskt parti? Mycket smala koncept som Funktionssocialism, Marxism-deleonism, och Gillesocialism (den sistnämnda vågar jag nästan lova att till och med folk som kallat sig socialister i 20 år eller mer troligen aldrig hört talas om) blandas också in. Dessa är dock i min mening i alla fall väldigt välkomna i Mall:socialism till förmån för den intresserade läsaren, men de hör knappast hemma i blickfånget.
Mallen är också mer neutral till följd av att den ger sidan socialism lika stort utrymme att ha en fungerande mall som sidan konservatism. Som för övrigt har lagt in en drös mer eller mindre positivt värdeord som nyckelbegrepp... Ang neutralitet... Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.22 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tack för pinget Chandra Varena. Jag ät lite osäker på vad jag kan bidra med. Men ska försöka så gott jag kan. Jag ser det som viktigt att mallen fungerar i mobil vy. Går Mall:Socialism att utveckla åt det hållet eller är alternativet egentligen att behålla en av dessa tre?NnieAndersson (diskussion) 19 december 2022 kl. 19.16 (CET)Svara

Jag ser det också som viktigt att mallen fungerar i mobil vy. Vad gäller innehåll och rubriker tycker jag att Mall:Socialism är den bästa av de tre. Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 19.26 (CET)Svara
Jag håller med. Här kommer ett utförligare förslag på upplägg:
Jag tycker Mall:Socialism kan bli den som nu heter Mall:Socialism-mall-stående där man kan ta med något som anses ovärderligt från den gamla Mall:Socialismmall. Dock inte för mycket för att det då blir plottrigt. Sedan föreslår jag att den mallen som nu heter Mall:Socialism blir Mall:Socialism-liggande. Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.36 (CET)Svara

Jag tycker det är bättre att utveckla den äldre Mall:Socialismmall som används i artiklar, än att en skapa den här helt nya dubblettmallen med samma syfte. Det diskuteras i så fall bäst på Malldiskussion:Socialismmall. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 19 december 2022 kl. 20.07 (CET)Svara

Eftersom det nu finne tre olika mallar så bör diskussionen föras samlat. Var det sker är mindre viktigt tycker jag - nu råkade det blir här men det kan ju ändå leda till att vi kommer fram till att utveckla den gamla mallen. Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 20.19 (CET)Svara
Nu när jag tänker efter kan det nog vara vettigt att ta socialism-mall-stående och infoga den över gamla sociallismmall. Då slipper vi gå in och ändra allt manuellt. Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.37 (CET)Svara

Mallens rubrik redigera

Den nuvarande rubriken på Mall:Socialismmall och Mall:Socialism-mall-stående är: "Den här artikeln ingår i Wikipedias serie om socialism." Det är fel. Det finns ingen sådan serie och rubriken ger intryck av att både själva mallen och wikipedias urval av artiklar är skapade utifrån en redaktionell helhetssyn, vilket inte är fallet. Jag tycker alltså att det inte ska finnas någon sådan inledande rubrik. Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 17.30 (CET)Svara

Ordet Wikipedias kan ersättas med en om du tycker att det känns bättre.
Jag tror att du övertolkar den där texten om "Wikipedias artikelserie" och kravet på "redaktionell helhetssyn". Som med allt annat i Wikipedia är det upp till alla som kan och vill bidra med något att diskutera fram vilket innehåll en sådan mall bör ha, vilket får ta sin tid.
Formuleringen med artikelserie är ganska vanlig i den här typen av stående tema-mallar, se följande fråga:
 • Länk till fråga som listar mer än tjugo mallar där texten "ingår i en (artikel)serie" förekommer.
De två stående socialismmallarna är alltså i gott sällskap och det finns nog inte mer "redaktionell helhetssyn" bakom mallarna om Genetik, Arkitektur eller Kroatiens historia än det finns bakom socialismmallarna.
De två stående socialismmallarna bör dock samordnas till en mall, men det tar vi i den andra tråden. Larske (diskussion) 19 december 2022 kl. 18.18 (CET)Svara
Jag är helt medveten om att vi inte har en redaktionell helhetssyn. Det jag menar är att mallen inte ska ge intrycket av att vi har det. Jag försöker läsa med läsarens ögon - på det sätt som jag själva gjorde innan jag själv började arbeta med Wikipedia. Att arbetet med att hitta den rätta formen och innehållet för mallen (mallarna) ska få tid och inkludera alla som vill bidra är vi helt överens om.Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 18.47 (CET)Svara
Det där om att artiklar ingår i någon serie av artiklar borde tas bort från de flesta navigationsrutor där det förekommer. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 19 december 2022 kl. 20.07 (CET)Svara
@F.d. 82.212.68.183 ja det håller jag med om. Navigationsrutorna får en mindre "officiell" prägel på det sättet. Chandra Varena (diskussion) 19 december 2022 kl. 20.21 (CET)Svara
Jag menar att det bör diskuteras i varje enskilt fall. Något helhetsgrepp i frågan är inte lämpligt. Tostarpadius (diskussion) 20 december 2022 kl. 00.25 (CET)Svara
Jag tycker att mallen ska ha rubriken: Artiklar om socialism. Utan hänvisning till att det skulle var en serie. Och utan den röda stjärnan, som är symbol för vissa grenar för det som kallas socialism men inte för andra. Chandra Varena (diskussion) 12 januari 2023 kl. 05.47 (CET)Svara

Mallens form och storlek redigera

På min datorskärm ser det ut som om de båda stående mallarna har olika bredd. Ser det ut så på mobilen också? Och om de är olika - vilken bredd är i så fall bäst? Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 07.49 (CET)Svara

Båda mallarna har bredden "auto" vilket innebär att mallen försöker anpassa sin bredd efter innehållet. Att Socialism-mall-stående blev så bred berodde på att det var tre begrepp per rad i avsnittet Centrala begrepp. Detta har jag nu ändrat till två begrepp per rad så nu är rutan smalare.
Jag passade även på att ändra sorteringsordningen på portalfigurerna från sortering på efternamn till sortering på förnamn.
--Larske (diskussion) 20 december 2022 kl. 09.12 (CET)Svara
Vad är bäst - att ha en liggande och en stående mall eller att arbeta ihop dem till en enda? Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 10.35 (CET)Svara
Jag tycker liggande och stående. Där stående är mer övergriplig, och liggande är mer expansiv. Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.33 (CET)Svara
Tack för det Larske Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.32 (CET)Svara

Huvudinriktningar redigera

Jag är tveksam till denna underrubrik. De artiklar som är centrala för "socialism" behandlar inte inriktningar som är skilda från varandra utan är delvis över- och underordnade varandra. Jag tror att det är bättre utan underrubrik, bara ett rött streck ovanför listan. Och sedan kanske följande lista med länkar:

Vilka personer ska presenteras? redigera

Det finns väldigt många socialistiska "portalfigurer", så många att de omöjligtvis kan presenteras i en mall. Vilka man väljer blir då en fråga om både personliga och politiska bedömningar, som blir ännu svårare eftersom själva ordet "socialism" innefattar så mycket. Jag tycker att vi bara ska presentera personer som har haft en oomstritt central betydelse inom den i vid mening socialistiska rörelsen, och kanske är inte "portalfigurer" den bästa rubriken. De som jag ser som självklara ur ett historiskt perspektiv är Marx, Engels, Bernstein, Lenin, Trotskij, Luxemburg, Stalin, Mao. Säkert är det flera som platsar, men senare tiders teoretiker och ledare är så många att det blir väldigt svårt att göra ett balanserat urval. Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 09.44 (CET)Svara

Ta gärna del av diskussionen om portalfigurer i Malldiskussion:Liberalism stående motsvarade mall för Liberalism om du inte redan gjort det. Där var det många wikipedianer inblandade som verkar överens om att det är viktigt med källor framför egen forskning, speciellt för den här typen av mallar men hade lite olika meningar om vilka källor som ska anses som relevanta om vissa av personerna bör ingå i listan. Diskussionen där är lååång, men tidsmässigt begränsad till några få dagar. Den saknar, såvitt jag kan se, en tydlig sammanfattning. Just nu är listan över portalfigurer där begränsad till tolv personer och mallen har inte redigerats på 1,5 år.
För motsvarande mall för Konservatism, {{Konservatism stående}} finns det ingenting på diskussionssidan. Användningen av dessa två "systermallar" till den här mallen är ganska begränsad, båda används bara i 17 artiklar. Larske (diskussion) 20 december 2022 kl. 10.56 (CET)Svara
Jag kommer, liksom under övriga rubriker föreslå att man utgår från huvudartikeln där vi diskuterat oss fram till vad som ses som relevant. De som fått mest uppmärksamhet där är:
Andra som nämns mer än i förbifarten är:

NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.05 (CET)Svara

Det är väl rimligtvis Castro som skulle kunna nämnas av de som är med i förbifarten.
De övriga är ju inte centrala alls. Dagsofixa (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.29 (CET)Svara
Jag tycker att vi ska ta med de första 8 i @NnieAnderssons lista samt Eduard Bernstein. Kanske med frågetecken för Robert Owen. De övriga är eller har varit ledare i länder som kallats socialistiska men är vad jag kan förstå inte kända för att ha givit viktiga teoretiska bidrag. Om vi skulle ta med dem så är det väldigt många andra som också skulle komma på fråga, och vi skulle få en jättelång lista och en oändlig diskussion. Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.31 (CET)Svara
Jag kan tänka mig de första inklusive Owe. Om Eduard Bernstein ska vara med så bör han också få större utrymme i huvudartikeln. Han har väl bara en mening eller så där.NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.37 (CET)Svara
Ja vi borde skriva lite mera om Bernstein i huvudartikeln. Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.39 (CET)Svara
Ja alltså jag kan vara för att plocka bort Stalin som ändå mest var en figur för en regim, då kan Bernstein ta plats istället. Dagsofixa (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.38 (CET)Svara
Stalin formade den "marxism-leninism" som fick mycket stor betydelse för den i vid mening socialistiska teorin och praktiken och kan, som jag ser det, defintivt inte uteslutas. Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.41 (CET)Svara
Jag ser nu att det står en del om Bernstein i avsnittet om socialdemokrati - bakgrund. Och det är ju där han hör hemma. Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.44 (CET)Svara
Ah, det var jag som sceollade för snabbt alltså. Ja då är det inget problem. Håller också med om att Stalin bör vara med.NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 14.49 (CET)Svara
Tycker ni har fel angående Stalin. Det är magstarkt att hävda att Stalins bidrag var signifikanta på något annat vis än via spridning. Även om jag inte gillar mao så har han skrivit både poesi och teori som har tagits på långt större allvar. Stalinismen blev ju långtgående förkastad, även av sovjeterna själva. Stalin är ingen signifikant tänkare, han var blott föremål för en obehaglig personkult. Dagsofixa (diskussion) 9 januari 2023 kl. 12.55 (CET)Svara
Stalinismen och socialdemokratin var under flera decennier de internationellt sett dominerande inriktningarna inom det som i vid mening kallas socialism. Om rubriken ska vara "portalfigurer" så tycker jag att det är självklart att Stalin ska med - och detta oavsett hur någon av oss värderar hans teoretiska bidrag. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 13.56 (CET)Svara
Nja det där är inte riktigt så enkelt. Stalinismen med stort S var förhärskande under Stalin. Sedan spökade den s.k "marxism-leninismen" som var Stalin och hans hovs urtolkning av Marx och Engels läror länge i sovjet under andra sovjetledare som hade rätt mycket andra idéer. Ännu mer heterogent blir det när man rör sig utanför sovjet. Så det finns en geografisk och kulturell gradering i detta. Dagsofixa (diskussion) 20 maj 2023 kl. 19.09 (CEST)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Håller med, Stalin är inte ett alternativ för uteslutning från listan – är min åsikt.NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 18.31 (CET)Svara

Centrala begrepp redigera

Jag tycker att det är en bra idé att presentera centrala begrepp. Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 10.26 (CET)Svara

Jag håller med. Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.33 (CET)Svara
Medhåll. Även här föreslår jag att man utgår från huvudartikeln Socialism. Här tänker jag exempelvis:

NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 13.54 (CET)Svara

Organisationer redigera

Jag tycker att mallen ska ha en global inriktning och presentera internationellt viktiga organisationer i stället för ett urval av svenska organisationer. Frågan är om man ska med historiskt viktiga men nu överspelade/försvunna organisationer (som t.ex. Första internationalen och Konmintern) eller bara sådana som existerar idag? Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 10.31 (CET)Svara

Jag tror det är bättre att köra sådana som existerar idag. Det kan dock vara relevant att ha historiska i den liggande mallen. Det är i varje fall min åsikt. Dagsofixa (diskussion) 20 december 2022 kl. 11.34 (CET)Svara
Oavsett svaret på frågan om existerande/historiska organisationer så tycker jag att de viktiga internationella organisationerna ska vara med. Och för svenska organisationerna är det urval som nu finns missvisande. Socialdemokratin måste vara med på ett eller annat sätt. Vänsterpartiet är i mallen representerat som parti, med sitt ungdomsförbund och med en nedlagd studentförening - jag tycker att det räcker med partiet. Ett av de små vänsterpartierna nämns, men det finns flera - jag tycker inte att något av dem är tillräckligt betydelsefullt för att vara med i mallen. Socialistiska Partiet är sedan 2019 ombildat till föreningen Socialistisk Politik. Chandra Varena (diskussion) 20 december 2022 kl. 13.02 (CET)Svara
Jag kan hålla med om att existerande internationaler kan vara med. Jag tycker du har fel angående socialdemokraterna. Jag kan dock köpa att reformisterna kan vara med, om de är relevanta nog. Socialdemokrati en helt annan sak än demokratisk socialism. Socialdemokratin har en hårfin gräns mot upplyst socialliberalism. I kontrast till den demokratiska socialismen som har högre ambitioner och önskar nyttja den borgerliga staten för att nå ett nytt samhälle.
Kände dock inte till att Socialistiska partiet numera är socialistisk politik, men då kan ju de försvinna ur mallen i min mening.
Då kan vi istället lyfta in: Arbetarmakt, Reformisterna, Revolution. Dagsofixa (diskussion) 23 december 2022 kl. 21.37 (CET)Svara
Jag tycker att Da@Dagsofixas definition av socialism är för snäv. Socialdemokraterna i Sverige definierar sig som demokratiska socialister, och deras motståndare brukar också hänvisa till dem som socialister. Detta gäller oavsett vad Dagsofixa anser att socialism borde vara. Vad gäller de övriga organisationerna så vore det bra om @Dagsofixa kunde motivera sitt urval (och bortval). Chandra Varena (diskussion) 23 december 2022 kl. 22.21 (CET)Svara
jag undrar också varför "Organisationer" ska leda till svenska organisationer medan den under "Portalfigurer" föreslås ett internationellt urval. Chandra Varena (diskussion) 23 december 2022 kl. 22.35 (CET)Svara
Jag tycker du gör rätt som ifrågasätter min definition. Men jag tycker din invändning närmar sig en riktigt hårdnackad tolkning av partiprogrammet som bara någon som är med i partiet skulle kunna anse neutral. Det blir inte neutralt att hävda att socialdemokraterna idag är demokratiska socialister för att de nämner det i förbipasserande i sina partiprogram. De har en komplex historia och förhålla sig till men är helt och hållet att betrakta som "center left" idag. Så att övertolka förstahandskällor på det här viset lämpar sig inte.
Om vi tänker lite på vad de här politiska teorierna faktiskt förespråkar:
Demokratisk socialism är en politisk teori som förespråkar en omvandling av samhället, där staten spelar en mer central roll i ekonomin och produktionsmedlen ägs och kontrolleras av de som arbetar och samhället i kontrast till arbetsköparna och kapitalistklassen. Demokratiska socialister tror på vikten av ekonomisk demokrati och att folket tar kontrollen över produktionen i samhället, och de hävdar att den borgerliga/liberala staten bör nyttjas för att nationalisera nyckelindustrier och omfördela rikedomar och makt från kapitalisterna till folket.
Socialdemokratin är å andra sidan en politisk teori som förespråkar en kapitalistisk blandekonomi där både staten också spelar en roll i fördelningen av resurser och tillhandahållandet av välfärd. Socialdemokrater anser generellt att staten bör användas för att reglera och ingripa i ekonomin för att främja större ekonomisk och social jämlikhet, men de anser också att privategendom är bra och att kapitalismen generellt kan fungera för att fördela resurser.
Att socialdemokraternas fiender brukar kalla dem socialister säger inte särskilt mycket då det mest tjänar som ett slagträ utan sakinnehåll. Det är som att hävda att SD inte är nazister för att de visar tydliga tecken på det gång på gång på gång, utan att istället hänvisa till att människor i vänsterpartiet ibland kallar dem nazister.
Jag tycker att du har en bra fråga angående varför organisationer leder till svenska och portalfiguerer är internationella. Jag håller med om att det här är en inkonsekvens, och således bör vi sträva efter att inkludera fler relevanta internationella organisationer.
Trevlig kväll Dagsofixa (diskussion) 25 december 2022 kl. 17.54 (CET)Svara
För att inte fastna i vad politiska partier anser om sig själva och varandra så kanske vi ska gå tillbaka till hur "socialism" kan definieras. NE skriver: "SOCIALISM benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal. Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev. statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem." NE:s artikel behandlar sedan ett ganska brett spektrum av idéer och organisationer, inklusive såväl marxistiska som (med nutida defintion) socialdemokratiska sådana. Vi vår artikel Socialism har vi gjort på motsvarande sätt. Tycker du @Dagsofixa att detta är felaktigt? I så fall bör vi väl ta diskussionen i samband med artikeln Socialism? För som jag ser det ska inte mallen tolka begreppet annorlunda än den centrala artikeln om företeelsen. Chandra Varena (diskussion) 25 december 2022 kl. 18.09 (CET)Svara
@Dagsofixa du analyserar skillnaden mellan demokratisk socialism och socialdemokrati. Det du skriver är ett sätt att se på detta - men har du någon tillförlitlig källa som bekräftar att just den analysen är mera sann eller relevant än andra sätt att analysera samma fråga? Chandra Varena (diskussion) 25 december 2022 kl. 18.20 (CET)Svara
NE är ju rätt allmänt hållet och dessutom nämner dem ju också att termen har en "en lång och brokig historia." Så är det inte bättre att fokusera på kärnfrågan?
Jag försöker inte få detta till att vi ska ändra hela definitionen på socialism. Jag menar bara att dessa två politiska teorier är skiljda i vad de ämnar uppnå och hur till den grad att den ena är att betrakta som socialliberal istället för socialistisk.
Vi kan ta en titt på en del akademiska källor:
Angående socialdemokrati: (Jag har kortat ner en massa historia)
social democracy 1. ‘Social democracy’ is sometimes used to mean the theory and practice of *democratization, applied to all social institutions and all social rewards, and not merely to the institutions of government. 2. The theoretical and practical attempt to reconcile democracy [Läs: liberal demokrati] with *social justice, through the use of state power. 3. [...] Social democrat parties were originally dominated by Marxists, whether orthodox or *revisionist, but in Germany, where the movement has dominated politics, the Social Democrat Party (SPD) definitively broke with Marxism in 1959. As the leftist sentiments have dwindled, so have the social democratic parties in Europe moved towards the bland definition of their aims given in 2. above.
Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 2007, R. Scruton s.642
Angående demokratisk socialism:
democratic socialism *Socialism pursued by *democratic means – e.g. through persuasion of the electorate in a state ruled by representative institutions. (‘The parliamentary road to socialism’.) Normally contrasted with socialism and communism imposed by force, following a revolution or coup d’état. (‘The revolutionary road to socialism’.) Not to be confused with *social democracy. Democratic socialism has been professed by many Western parties, e.g. the UK Labour Party prior to the emergence of *New Labour, but very few such parties profess it today. [...] Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 2007, R. Scruton s.172
Ytterligare:
Saxat ur :Democratic socialism in Britain and Sweden - B. Hamilton 1989
"The democratic movement or party accepts that change must come about through the use of peaceful, legal, parliamentary means and must be introduced gradually and piecemeal by winning power in elections and by legislating the socialist society into existence. This latter type of socialism has been generally termed evolutionary socialism or reformist socialism, and is often referred to now as democratic socialism. It will be referred to here as evolutionary socialism. However, both revolutionary and evolutionary socialism can be contrasted with a non-transformative type of socialism or social reformism - whether or not it is socialist is open to debate - which today is often known by the term social democracy."
For many on the left historically, socialism has been seen as a stepping stone towards communism, the transition between a bourgeois state and a genuinely classless one. It is partly this that has distinguished socialism, in the eyes of Bobbio and others, from social democracy where there is an acknowledgement of a mixed economy comprising private and state-owned enterprises. Within such terms, social democracy is viewed as working inside the established frameworks of representative democracy to achieve power whilst socialism (when defined as a transitional stage to communism) is ultimately aiming at the removal of representative democracy as conceived in western, capitalist states. In the words of Bobbio Social democracy claims to represent an advance on liberal democracy in that its declaration of rights embraces social rights as well as rights to liberty; with respect to socialist democracy, on the other hand, it claims only to be a first phase. (Bobbio 2005: 78) Democratic Socialism and Education: New Perspectives on Policy and Practice, 10.1007/978-3-030-18937-2, s.13
Det finns också slappare källor för den som vill: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy
Efter att vi läst detta kan vi ju reflektera lite. Att båda dessa politiska teorier nyttjats inom sossarna lite när det passat förvirrar ju självfallet. Men att dessa två politiska teorier är skiljda i vad ämnar uppnå och hur bör vara uppenbart. Efter the third way och Giddens framfart är detta helt klart i dagsljuset.
Vi har idag å ena sidan en förvaltningsdoktrin, socialdemokratin, med fördelningspolitik som hålls högt i kurs (tänk realpolitik, socialförsäkringar).
Detta i kontrast en demokratisk socialism som ämnar nå sitt mål (socialism) via att acceptera den borgerliga/liberala staten på vägen mot målet. Den ena skjuter alltså kontinuerligt frågan om en samhällsomstöpning framför sig och hävdar sig behöva förvalta det rådande, medan den andra vill nå en förändring via den liberala demokratins institutioner som går över administration av status quo.
Trevlig kväll Dagsofixa (diskussion) 26 december 2022 kl. 00.28 (CET)Svara
En viktig del av det långa citatet från Bobbio är: "whether or not it is socialist is open to debate". Jag tycker inte att en malldiskussionssida på wikipedia är bästa platsen att föra denna debatt. Det jag vill åstadkomma är ett gemensamt beslut som är så öppet som möjligt i den politiska bedömningen av de partier och grupper som är aktuella. Jag är också angelägen om att innehållet i mallen och innehållet i artikeln inte ska motsäga varandra. Om vi gemensamt kommer fram till beslutet att inkludera socialdemokratin i det som i vid mening kallas socialism så ska socialdemokratin finnas med i både artikeln och mallen. Sedan kan man i brödtexten presentera den debatt som förs i frågan. Om vi gemensamt kommer fram till att socialism i vid bemärkelse inte inkluderar socialdemokratin så bör varken mallen eller brödtexten hänvisa till eller beskriva socialdemokratin. Jag förespråkar den första lösningen eftersom jag avser att det är mest neutralt, tar mest hänsyn till Principen om minsta möjliga förvåning och är minst präglat av enskilda wikipedianers personliga uppfattning av vad socialism är, inte är och bör vara. Därmed ser jag inte att jag kan komma längre i denna diskussion och hoppas att flera deltar så att vi kan komma till en lösning och gå vidare. Chandra Varena (diskussion) 26 december 2022 kl. 01.05 (CET)Svara
Ja det går ju att ha en debatt angående huruvida månen är fyrkantig också. Men terminologin måste ligga i linje med tiden, annars riskerar vi att desinformera.
Skulle vi istället följa principen att inte ta någon hänsyn till historisk utveckling alls kommer vi få problem. Det kan tänkas leda till att folk går runt och tror att socialdemokrater vill att makten över produktionen ska tillfalla folket. Ska socialdemokrati stå med måste man i varje fall reservera sig genom att skriva historiskt inom parantes under, allt annat vore oanständigt i min mening.
God fortsättning Dagsofixa (diskussion) 26 december 2022 kl. 15.20 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Om vi ska ta socialdemokratin så var ju ursprungligen målet att nå socialism men utan revolutionen. I Sverige kom någon slags paradigmskifte i samband med Feldts pojkar. Partiprogrammet är ju det man får utgå från och det är otroligt vänstervridet, så definitivt socialism.NnieAndersson (diskussion) 26 december 2022 kl. 17.15 (CET)Svara

Det ger ett mycket egendomligt intryck om en mall som gör anspråk på att länka till relevanta begrepp inom socialismen inte nämner socialdemokratin. Man kan – om man är övertygad i en mer revolutionär riktning – tycka vad man vill om den socialistiska renlärigheten, och även vara kritisk mot den socialdemokratiska utvecklingen. Men socialdemokratin har varit en bärare av en samhällsutveckling i socialistisk andra under mycket lång tid och bekänner sig till en socialistisk, om än reformistisk, tradition. Den är helt enkelt ett stort ben inom en mångfacetterad politisk familj av mer eller mindre radikala idéer. Att då inte nämna socialdemokratin i sammanhanget måste ses som ett subjektivt politiskt ställningstagande, som strider mot WPs grundprinciper. I övrigt har jag ingen uppfattning om den grafiska utformningen av mallarna, men anser att innehållet i de olika variater som finns bör ensas. Janders (diskussion)
Ja, tysk och nordisk socialdemokrati hör hemma här, alldeles oavsett hur dagspolitiken ser ut och oavsett om man är positiv eller negativ till utvecklingen av ideologin de senaste decennierna. I Sverige var det senaste försöket att i någon mån socialisera näringslivet löntagarfonderna och det gick ju som det gick. Dessförinnan hade samexistensen med privata företag fungerat under hela efterkrigstiden. Så när omsvängningen skedde kan diskuteras. "Visst är jag socialist men det betyder inte att jag vill ha socialism" kan kanske hållningen sammanfattas. Tostarpadius (diskussion) 1 januari 2023 kl. 14.15 (CET)Svara
Diskussionen har avstannat. Endast en person anser att socialdemokratin INTE ska nämnas i en mall om socialism. Om inga andra synpunkter kommer så tänker jag i morgon bearbeta en av de två stående mallarna utifrån synpunkterna ovan, och ta bort den andra för att undvika förvirring. Chandra Varena (diskussion) 2 januari 2023 kl. 08.07 (CET)Svara
Nja, avstannat och avstannat. Jag anser fortfarande att man helt och hållet missar den faktiska distinktionen mellan demokratisk socialism och socialdemokrati om man inkluderar socialdemokrati i socialism. Palme kallade sig demokratisk socialist, andra gjorde det bestämt inte. Dagsofixa (diskussion) 6 januari 2023 kl. 01.26 (CET)Svara
Majoriteten av socialdemokraterna kallar sig faktiskt demokratiska socialister. Det är ganska enkelt, partiprogrammet där det begreppet används tidigt, röstas fram av medlemmarna som fanns på partikongressen, som representerar medlemmarna. Det har alltså förts diskussioner i de lokala förbunden innan omröstning. Diskussionen har avstannat även om alla inte är överens så är en majoritet för att socialdemokratin tas med.NnieAndersson (diskussion) 6 januari 2023 kl. 08.18 (CET)Svara
@Dagsofixa: Precis som @NnieAndersson skriver så är en tydlig majoritet av oss som deltagit i diskussionen överens om att socialdemokratin ska ingå i mallen. Vad var och en av oss personligen anser om socialismens och socialdemokratins väsen är inte relevant. Jag har sagt att jag skulle fixa mallen, men har tyvärr inte hunnit, men gör det så fort jag hinner. Chandra Varena (diskussion) 6 januari 2023 kl. 09.46 (CET)Svara
@Dagsofixa vi är INTE överens om vilka små socialistiska grupper som ska finnas med i mallen eller om mallens innehåll för övrigt. Jag föreslår att du väntar med att lägga ned arbete på detta och i stället diskuterar det här på diskussionssidan. Chandra Varena (diskussion) 7 januari 2023 kl. 16.30 (CET)Svara
Du får gärna ge ett motförslag. Ha det bra. Dagsofixa (diskussion) 7 januari 2023 kl. 17.14 (CET)Svara
Vilket urval av organisationer vi än gör så blir det godtyckligt. Kanske skulle vi i stället länkar till Kategori:Socialistiska partier i Sverige
och Kategori:Socialistiska partier och se till att de är väl underhållna? Chandra Varena (diskussion) 7 januari 2023 kl. 19.10 (CET)Svara
Det finns ju inte så jättemånga aktiva partier som är noterbara, så tror inte det kan vara så svårt? Dagsofixa (diskussion) 7 januari 2023 kl. 19.14 (CET)Svara
Länka till kategorier här i svwp kan man ju göra, men då missar man organisationer/partier som ännu inte har någon artikel i svwp, som till exempel en:Democratic Party of Socialists of Montenegro som har artiklar i såväl dawp som nowp och 25 andra Wikipediaspråkversioner, men alltså inte i svwp.
Mallen är väl tänkt att vara WP:GLOBAL och det kan kanske vara knepigt att avgöra och komma överens om vilka socialistiska partier i olika länder som är att betrakta som "noterbara".
Här är några siffror att reflektera över där jag utgår från enwp:s kategorisering av socialistiska partier:
 • en:Category:Socialist parties by country har 117 underkategorier med sammanlagt många tusen artiklar och varför skulle inte minst ett socialistiskt parti i varje land vara noterbart?
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 983) artiklar på de två översta nivåerna i ovan nämnda kategoriträd. Det slinker nog mer lite annat som inte är partier i denna sökning så i nästa fråga är det lite avgränsat.
  • Länk till fråga som ovan med begränsat till de (just nu 438) artiklar som har "Party" i artikelnamnet
  • Länk till fråga som ovan med begränsat till de (just nu 76) artiklar som har "Left" i artikelnamnet
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 133) artiklar på de tre översta nivåerna i en:Category:Socialist parties in the United States som har "Party" i artikelnamnet
Slutligen kan vi ju fråga Wikidata om vilka objekt som uppfyller följande villkor och hur många Wikimediaprojekt som är länkade till respektive objekt vilket möjligen kan vara en tecken på graden av "noterbarhet":
Det parti som har artiklar i flest Wikipediaspråkversioner är Puertoricanska självständighetspartiet med länkar till 119 Wikimediaprojekt.
-- Larske (diskussion) 7 januari 2023 kl. 21.53 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── som vanligt tack för länkar och statistik Larske. Men visst är en av de föreslagna kategorierna: Kategori:Socialistiska partier global? Den skulle kanske funka att länka till?.NnieAndersson (diskussion) 7 januari 2023 kl. 22.01 (CET)Svara

Tillägg, jag gillar inte att alla delar är internationella utom utom Organisationer som bara är svenska.NnieAndersson (diskussion) 7 januari 2023 kl. 22.04 (CET)Svara
Den liggande mallen Mall:Socialism tar inte upp några organisationer. Det är ett sätt att slippa tvinga fram en konsensus i en svår fråga. Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 09.30 (CET)Svara
Den kan jag inte se eftersom jag redigerar från mobil vy, och även om det är ett sätt att kringgå konsensus så känns det samtidigt tråkigt. Finns några multinationella socialistiska organisationer vi kan enas om?NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 11.23 (CET)Svara
Noterar också att varken Lenin eller Mao nämns under portalfigurer. Finns någon orsak till det?NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 11.26 (CET)Svara
Vad gäller "portalfigurer" bör vi ha en ordentlig diskussion om urvalet. Jag tycker att det urval som nu finns är godtyckligt och långt ifrån representativt. Bra om vi "sorterar" diskussionen - ovan finns en rubrik "Vilka personer ska presenteras" - låt oss fortsätta där! Chandra Varena (diskussion) 8 januari 2023 kl. 12.20 (CET)Svara
Tycker det är en vettig poäng. Peta in både svenska och internationella organisationer i så fall?
Det internationella perspektivet är ju högst relevant, men det är också svenska wiki. Dagsofixa (diskussion) 20 maj 2023 kl. 19.11 (CEST)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Aha... nu fattar jag rubriken. Sorry🫠NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 13.31 (CET)Svara

Jag tänker att man utgår från artikeln Socialism, som ju är ämnet huvudartikel. Där nämns organisationerna:
Har jag missat någon?NnieAndersson (diskussion) 8 januari 2023 kl. 13.37 (CET)Svara
Möjligen bör man dela upp historiska organisationer och nuvarande organisationer för att lösa att det finns en miljard internationaler att ta hänsyn till. Dagsofixa (diskussion) 9 januari 2023 kl. 12.56 (CET)Svara
Om du vill ha fler än de som nämns anser jag att de bör skrivas in i huvudartikeln.NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 13.36 (CET)Svara
Vitsen med en mall är att den ska ta upp det viktigaste, och inte vara för stor. Jag tycker inte att vi ska räkna upp några organisationer utan hänvisa till lämpliga kategorier. Eventuellt kan det då behövs en översyn över kategorierna. På det viset kan mallen sedan vara rätt så långlivad och behöver inte uppdateras när nya organisationer dyker upp eller gamla försvinner eller byter namn. Kanske rubrikerna:
 • Internationella organisationer
 • Svenska organisationer
 • Socialistiska partier världen runt
Med länkar till kategorier. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 14.03 (CET)Svara
Finns kategorier som på något sätt motsvarar det? NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 18.28 (CET)Svara
Det går nog rätt lätt att kategorisera om annars. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 18.43 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Hmm... Jag gillar iofs tanken på att det är enkelt att hitta till alla artiklarna. Jag har dock några frågor som jag tänker borde lyftas innan vi bestämmer oss.

 • Försvinner inte "kapitelkänslan" då, behövs den?
 • Blir det inte konstigt om endast en rubrik länkar till kategorier?
 • Borde det inte knyta an tydligare till huvudartikeln?

NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 18.53 (CET)Svara

NnieAndersson, i din lista ovan finns sex organisationer listade. Följande fråga hittar ett par till:
Det två som inte fanns i din lista är alltså
Kommunisternas förbund låg inte i Politiska internationaler, men jag har nu lagt in den där.
Om vi nu ska respektera WP:Global bör mallen inte alls räkna upp några lokala organisationer, inte ens svenska, om de inte varit av någon avgörande betydelse för socialismen i ett globalt perspektiv. De hör hemma i en annan mall som kanske heter "Socialism i Sverige". Larske (diskussion) 9 januari 2023 kl. 19.22 (CET)Svara
Tack för den sökningen och input. Det betyder att vi egentligen är tillbaka till att det blir lite meningslöst att hänvisa till kategorier. Socialist International Women är, enligt artikeln, en del av Andra internationalen, vilket borde betyda att den går bort i mallen. Progressiva alliansen borde däremot ingå, den finns dessutom beskriven i huvudartikeln redan – jag hade bara missat den.NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 20.01 (CET)Svara
Jag tycker att vi ska göra en underkategori "Socialistiska internationaler" som ligger i kategorin "Politiska internationaler" och i en ny kategori "Socialistiska organisationer" och lägga den senare under kategorin "Socialism". Och sedan städa i Kategori:Socialism så att organisationerna ligger för sig i den nya underkategorin. Sedan blir det lätt att lägga en länk i mallen. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 22.00 (CET)Svara
Jag har ingenting emot den städningen, tvärtom, det verkar vettigt. Men om vi håller oss till mallen, vad tänker du är fördelen med att hänvisa till kategorin i jämförelse med att skriva in de? Om vi bortser från att det sparas yta såklart.NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 22.12 (CET)Svara
Vi slipper göra ett urval. Och vi slipper bevaka om det kommer nya organisationer eller de befintliga byter namn. Därmed hålls mallen aktuell. Just vad gäller organisationer är det annars stor risk att det händer saker som inte återspeglas i mallen. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 22.17 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag köper förvisso grundtanken, men samtidigt... hur stor sannolikhet är det att det kommer in fler globala organisationer i paritet med de som nämns ovan? Jag tror att oron över underhållet – i det fallet – är obefogat.NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 22.29 (CET)Svara

Om vi BARA ska ha med internationaler så är det nog sant. Men om vi sak ha med andra politiska organisationer världen över så är det en kategori i ständig rörelse. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 23.20 (CET)Svara
Progressiva alliansen är inte uttalat socialistisk och bör inte ingå Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 23.21 (CET)Svara
Svarar på båda i samma inlägg
1. Jag tycker att vi bara ska ha med de stora. Det är det vi utgår från i huvudartikeln och det som inte är snabbt föränderliga. Mao– de som är viktigast.
2. Jag är inte tillräckligt påläst om Progressiva Alliansen, måste kolla närmare. Men på deras guiding principles som finns här] står "The Progressive Alliance is an association of progressive, social democratic, socialist and labour parties, political organisations and networks". NnieAndersson (diskussion) 9 januari 2023 kl. 23.27 (CET)Svara
1. De som är stora och viktiga - hur avgör man det? Om man bara tar med interanationaler så är det en sak. Men om man ska ta med partier - som jag ser det är det omöjligt att göra ett urval.
2. Progressiva alliansen innehåller visserligen många partier som kallar sig socialistiska/socialdemokratiska men också t.ex. Demokraterna i USA som nog betecknas som socialister endast av sina hårdaste (höger)motståndare. Chandra Varena (diskussion) 9 januari 2023 kl. 23.37 (CET)Svara
1. Precis, jag anser inte att man ska ta med partier. Precis som Larske skriver ovan passar partier bättre i en artikel om Socialism i land X.
2. Jag tror inte vi ska gå in allt för djupt i diskussionen om just amerikanska partier – då kommer diskussionen aldrig ta slut. Men enligt samma källa står:

"The Progressive Alliance is open for members to all progressive, social democratic, socialist, labour parties". Och är de med så har de ju på ett eller annat sätt, inkluderat sig i socialistspektrat. Om än i vid bemärkelse.NnieAndersson (diskussion) 10 januari 2023 kl. 00.12 (CET)Svara

Jag tycker att det är en stor vits med att hänvisa till kategorier i mallen. De läsare som inte är aktiva wikipedianer känner ofta inte till vårt system med kategorier. Därför tycker jag att länkar i mallen kan vara till stor hjälp att hitta vidare. Kanske två länkar till kategorierna:
Socialistiska internationaler (Där kan Progressiva alliansen ingå, liksom de historiska internationalerna)
Socialistiska organisationer eller Socialistiska partier (Där ingång jättemånga, och vi behöver inte göra ett urval i mallen) Chandra Varena (diskussion) 10 januari 2023 kl. 09.46 (CET)Svara
Ok, jag har roat mig med att städa i kategorin Socialistiska partier och börjat dela in i underkategorier. Kategori Socialistiska organisationer hittar jag inte. Finns den? Jag föreslår en kompromiss. Internationalerna bör få större utrymme. Föreslår därför att internationalerna räknas upp och att vi därefter länkar till kategorin Socialistiska partier. Den är ganska snedfördelad.NnieAndersson (diskussion) 11 januari 2023 kl. 18.25 (CET)Svara
Så bra att du städar. Ja så kan man göra. Jag tänkte att en ny kategori Socialistiska organisationer skulle kunna vara bra eftersom det finsn en del organisationer som inte är partier men ändå kan vara viktiga. Men det räcker bra att länka till Socialistiska partier. Den som är specialintresserad kan ju leta sig vidare därifrån. Chandra Varena (diskussion) 11 januari 2023 kl. 18.46 (CET)Svara
Det här "Jag tycker att det är en stor vits med att hänvisa till kategorier i mallen. De läsare som inte är aktiva wikipedianer känner ofta inte till vårt system med kategorier. Därför tycker jag att länkar i mallen kan vara till stor hjälp att hitta vidare. Kanske två länkar till kategorierna:" är en bra poäng i min mening. Dagsofixa (diskussion) 20 maj 2023 kl. 19.12 (CEST)Svara

Nytag - ändringar i mallen med utgångspunkt från diskussionen ovan redigera

@Dagsofixa är tillbaka efter några månaders uppehåll, och det vore fint om vi kunde komma till avslut i denna diskussion och ändra mallen på lämpligt sätt. Vi bör inte lägga ut den i artiklar förrän vi är överens om dess innehåll. Jag börjar med att ändra urvalet under "Portalfigurer" där jag förstår det som att två av oss tre som jobbat med detta (@NnieAndersson och jag) är överens. Chandra Varena (diskussion) 23 maj 2023 kl. 06.54 (CEST)Svara

Det låter bra!NnieAndersson (diskussion) 23 maj 2023 kl. 06.55 (CEST)Svara
Jag ändrar mallens rubrik så att den blir lite mindre anspråksfull och "officiell". Se diskussion ovan. Jag tar också bort den röda stjärnan. Det skulle i och för sig vara trevligt med en lien symbol/bild här men jag tror inte att alla socialismens grenar erkänner den röda stjärnan som symbol. Chandra Varena (diskussion) 23 maj 2023 kl. 07.49 (CEST)Svara
Vi har ju de röda linjerna. I annat fall får man nog ha flera olika bilder, tror dock det blir för plottrigt.NnieAndersson (diskussion) 23 maj 2023 kl. 15.54 (CEST)Svara
Jag nu fortsatt bearbetningen och testat att lägga in länkar till kategorier på flera ställen där det annars skulle vara alldeles omöjligt att komma överens om ett lämpligt urval. Vad tror ni om detta? Chandra Varena (diskussion) 28 maj 2023 kl. 09.45 (CEST)Svara
Centrala begrepp: Jag har nu ändrat innehållet i stort sett i enlighet med @NnieAnderssons förslag ovan. I och med detta ser jag mallen som klar för att läggas ut. Vad säger ni andra? Chandra Varena (diskussion) 30 maj 2023 kl. 10.21 (CEST)Svara
Tycker det bl3v bra, i synnerhet att länka till kategorier. Snyggt, prydligt och tydligt.NnieAndersson (diskussion) 30 maj 2023 kl. 10.27 (CEST)Svara

Utbyte av mall - hjälp behövs redigera

Nu har vi kommit överens om lämpligt innehåll i mallen Mall:Socialism-mall-stående. Vad jag förstår har den också rätt format för att kunna visas i mobil vy - men det kan jag inte kolla eftersom jag bara jobbar på datorn. Nästa steg är då att byta ut den gamla och överspelade Mall:Socialismmall i alla artiklar där den finns och på något sätt markera att den mallen är överspelad - kanske ta bort den helt? Eller kanske lösa det hela genom att först radera den gamla mallen och sedan byta namn på den nya så hamnar den automatiskt i alla artiklar där den gamla fanns? Jag hoppas att någon som är bättre än jag på att lösa "strukturproblem" kan läsa detta - kanske behövs också admin-befogenheter? Chandra Varena (diskussion) 3 juni 2023 kl. 09.32 (CEST)Svara

Jag har bett om hjälp med detta i Bybrunnen men utan att någon åtog sig att fixa något. Nu gör jag själv följande: På alla ställen där den finns byter jag ut mallen Mall:Socialismmall mot den nya Mall:Socialism-mall-stående och lägger dessutom in den nya mallen i ytterligare några artiklar och markerar i den gamla att den är överspelad. På så sätt finns all historik kvar. Chandra Varena (diskussion) 10 juni 2023 kl. 10.03 (CEST)Svara
@Chandra Varena: Till hjälp att hitta artiklar där mallen (kanske) passar kan du använda verktyget Kontrollera mallänkar och mallinkluderingar
Just nu finns alltså "rutan" i 14 artiklar som saknar länk från "rutan" och samtidigt finns det 22 länkar från "rutan" som går till artiklar där "rutan" saknas.
Om detta hade varit en normal Navbox med placering längst ned i artiklarna, skulle dessa avvikelser behöva åtgärdas, men för den här "rutan" vet jag inte riktigt. Larske (diskussion) 10 juni 2023 kl. 11.32 (CEST)Svara
Tack @Larske. Jag använder aldrig mobilvyn och på Bybrunnen kom det ngn kommentar om att en mall av denna typ och placering kanske är störande där. Så jag nöjde mig med att byta ut den överspelade mallen till den nya i de artiklar där den redan fanns. Om ni som använder mobilvyn tycker att den funkar där så är det inte jättemycket jobb att lägga in den på flera ställen, och då förstås i första hand i de artiklar som mallen innehåller länkar till. Det kan jag göra successivt. Men jag ville ta ett steg i taget och vänta på andras reaktioner. Chandra Varena (diskussion) 10 juni 2023 kl. 11.47 (CEST)Svara
Det kan nog vara klokt att avvakta lite med införandet av denna mall. Om detta hade varit "en normal Navbox" hade den inte alls synts med mobila plattformen, men nu får den en väldigt dominerande placering som gör att den egentliga artikeln trycks ned under rutan och det ser inte alls bra ut på mobilen, speciellt inte om den skulle läggas in i några personartiklar. Larske (diskussion) 10 juni 2023 kl. 11.57 (CEST)Svara
Jag inser det, därför lade jag bara in den där den gamla fanns. Jag tror att den ska användas med försiktighet och inte läggas i personartiklar Chandra Varena (diskussion) 10 juni 2023 kl. 12.01 (CEST)Svara
Att "rutan" finns i artiklar som saknar länk från "rutan" ser jag som helt OK, eftersom den innehåller länkar till kategorier för att inte bli jättestor. Chandra Varena (diskussion) 10 juni 2023 kl. 11.57 (CEST)Svara

Historiken för Mall:Socialismmall och Mall:Socialism-mall-stående sammanslagen redigera

Historiken för mallarna är nu sammanslagen. Alla versioner från båda mallarna ligger i tidsordning. Det kan se konstigt ut om man jämför versioner från den tid då båda mallarna existerade parallellt. Det blir som när man blandar en kortlek, men nu är det rätt kort som ligger överst. Malldiskussion:Socialismmall är kvar på sin gamla plats. Plumbum208 (diskussion) 14 juni 2023 kl. 18.11 (CEST)Svara

Såhär är mallen tänkt att användas - december 2023 redigera

Den stående mallen Mall: Socialism-mall-stående är avsedd att användas i alla artiklar som på något sätt behandlar socialism, alltså inte bara de som nämns i mallen. Den hänvisar till ett litet urval artiklar som är centrala för "Socialism", som en hjälp till den läsare som veta mera. Den innehåller också länkar till kategorier ("Mera" samt länkarna under rubriken "Organisationer") där man kan hitta ALLT som finns under respektive ämne. På så så sätt behöver mallen inte uppdateras när artiklar tillkommer, försvinner eller byter namn.

Mallen kan ses som ett standardiserat "Att läsa" och ska placeras under den rubriken i artiklarna. Det gör att den passar i mobil vy. Den hamnar inte överst och konkurrerar därmed inte med själva artikeltexten, men finns tillgänglig för den som vill få lästips.

Mallens innehåll och placeringsrekommendation har jobbats fram under 2023 av flera samverkande wikipedianer, framför allt @NnieAndersson och mig. Chandra Varena (diskussion) 13 december 2023 kl. 10.04 (CET)Svara

Snyggt Chandra Varena NnieAndersson (diskussion) 13 december 2023 kl. 21.47 (CET)Svara
@Chandra Varena, NnieAndersson: Bra att det finns en beskrivning på hur mallen är tänkt att användas. Denna tråd ligger dock på en diskussionssida, vilket är lämpligt så länge som det pågår en diskussion om användningen. Eftersom diskussionssidor förr eller senare kan komma att arkiveras och det kan vara svårt att hitta denna beskrivning bland alla andra diskussioner, är det praxis att varje mall har en dokumentationssida, se Wikipedia:Mallar#Dokumentation för information om hur en sådan skapas. Dokumentationssidan visas när man går till mallsidan och som ligger kvar "för evigt". På dokumentationssidan ska det inte diskuteras utan bara dokumenteras vad som gäller. Jag har skapat en dokumentationssida för denna mall och lagt in texten enligt ovan då den verkar stabil. Larske (diskussion) 11 januari 2024 kl. 14.08 (CET)Svara
Snyggt, tack för den infon. Inser jag måste göra detsamma i de övriga mallar jag skapat.NnieAndersson (diskussion) 11 januari 2024 kl. 22.42 (CET)Svara