Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om socialism
Ideologier

Marxism
Socialdemokrati
Reformism
Demokratisk socialism
Kommunism
Syndikalism
Autonomism
Frihetlig marxism
Frihetlig socialism
Funktionssocialism
Gillesocialism
Luxemburgism
Marknadssocialism
Marxism-deleonism
Religiös socialism
Utopisk socialism
Vänsterkommunism
Eurokommunism

Politiska partier

Socialistiska partier
Komintern
Socialistinternationalen (EU)

Marxism-Deleonismen eller De-leonism (eller som Daniel De Leon själv kallade det, "socialist industrial unionism") är en socialistisk rörelse som skapades av Daniel De Leon. De Leon blandade den ortodoxa marxismen med den framväxande syndikalismen i USA. De Leon menade att industriella fackföreningar är de viktigaste redskapen i klasskampen och skapandet av ett socialistiskt samhälle, men han ansåg också att det skulle krävas ett revolutionärt, socialistiskt parti som ska utbilda och organisera arbetarklassen politiskt. Enligt De Leon så ska arbetarklassen organiseras på två fronter. den "industriella" och den "politiska" Den politiska organisationen, eller det politiska partiet ska agera som en sköld för arbetarklassen. Den industriella organisationen, eller det socialistiska industriella facket ska agera som ett svärd för arbetarklassen. Det här drar i motsats till "simpel socialism" som karakteriseras i till exempel leninism, och "simpel industrialism" vilket karakteriseras i till exempel Syndikalism eller vanliga fackföreningar.