[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

Observera: det är en god gärning att motivera varför en sida skall delas upp. I vissa fall är det uppenbart varför - som att sidan redan innehåller flera tolkningar, men ofta är det klokt med en motivering på diskussionssidan, eller i enkla fall, genom att använda parametern skäl (se nedan).

Mallen "dela upp" kan anropas sålunda:

{{dela upp}}

om man bara är på "dela-upp-humör", eller

{{dela upp|artikel 1|artikel 2}}

för att signalera att artikeln skall delas upp i artikel 1 och 2. Om man vill lägga diskussionen någon annanstans, gör man detta med parametern "diskussion"

{{dela upp|diskussion=diskussionssida|artikel 1|artikel 2}}

för att signalera att diskussionen sker på sidan diskussionssida. Fulla argumentlistan för "dela upp" är:

{{ dela upp|
ny sida 1| (sidoförslag 1)
ny sida 2| (sidoförslag 2)
...etc...
diskussion=diskussionssida| (alternativ diskussionssida)
kategori=wikipediakategori| (alternativ kategori för att registrera sidan)
skäl=en kort text| (en kort text som anger ett skäl - bra för att dra folk till diskussionen)
månad=2020-09 även datum= fungerar som parameter
}}

Denna mall lägger till artiklar till Kategori:Artiklar som bör delas och Kategori:Sidor som bör delas

Se ävenRedigera