Åtgärdsmall avser på Wikipedia en meddelandemall som markerar att en artikel kan vara i behov av någon signifikant åtgärd för att leva upp till Wikipedias policy och riktlinjer eller i övrigt förbättras.

Åtgärdsmallarna syftar till att

 1. dels uppmärksamma användare på viktiga åtgärdsbehov, som den som lägger in mallen på grund av brist på tid eller kompetens inte kan åtgärda, för att på så vis:
  • inspirera till bidrag utan vidare dröjsmål, eller
  • uppmanna till diskussion för att först finna konsensus
 2. dels upplysa informationssökande användare om brister som påverkar vilken tillit h*n kan sätta till artikeln.

Användning

redigera

För att förbättra mallarnas effekt, så bör de flesta typer av åtgärdsmallar användas med ett eller flera av följande komplement:

 • Motivering: De flesta åtgärdsmallar har en parameter för motivering. Motivering är frivilligt för exempelvis källmallar men för många andra obligatoriskt eller önskvärt. Syftet med motivering är att styrka åtgärdsmallens relevans, klargöra exakt vilken åtgärd som behövs, varför åtgärden behövs (om det inte är uppenbart) och, särskilt i längre artiklar, förtydliga om bristerna rör en särskild del av artikeln. En längre motivering lämpar sig bättre på diskussionssidan. I dessa fall bör man hänvisa till diskussionssidan i mallens motivering. Om bristerna delvis är åtgärdade kan man exempelvis uppdatera motiveringen i mallen eller skriva på diskussionssidan för att göra det tydligare för andra.
 • Diskussion: Vid potentiellt kontroversiella åtgärdsförslag bör åtgärdsmallen kombineras med ett diskussionsinlägg på artikelns diskussionssida, för att söka konsensus innan åtgärden utförs. Även vid osäkerhet är det lämpligt att skapa en diskussion, särskilt vid större åtgärdsbehov.
 • Datum: Många åtgärdsmallar kan och bör datummärkas, vilket innebär att de ges en parameter för datum, till exempel: {{Mallnamnet|datum=2010-02}} för februari 2010. I vissa åtgärdsmallar är datummärkningen automatiserad genom att de istället anropas med subst: innan mallnamnet, till exempel: {{subst:Mallnamnet}}. Detta ger artikeln en dold kategori för artiklar med ett visst åtgärdsbehov som markerats under samma månad, vilket förenklar för användare att se över och ibland ta bort åtgärdsmallar som inte åtgärdats, eller där konsensus inte uppnåtts, efter en viss tid. Se även: Wikipedia:Substitution#Åtgärdsmallar avsedda att substitueras.
 • Placering: De åtgärdsmallar som avser hela artikeln bör placeras i den övre delen av artikeln, över eventuell faktamall, navigationsmall eller andra vertikala mallar, för att undvika grafisk överlappning av rutorna, men under eventuell topplänk som hänvisar till annan artikel. Åtgärdsmallar som avser ett enskilt avsnitt placeras direkt under avsnittets rubrik. Det finns även mindre åtgärdsmallar som istället placeras efter en mening, ett ord eller en källa.
 • Borttagning: Mallen avlägsnas efter att bristerna är helt åtgärdade. Det kan göras av vem som helst. Om tveksamhet råder kring problemet, bör man först diskutera på diskussionssidan och sedan invänta avslut. En omotiverad åtgärdsmall som kräver motivering får också raderas.

Åtgärdsmallar blir lättare för läsare att tolka om de följer samma konventioner för layout och formgivning, som dels är gemensamma för de flesta mallar (jämför principen om minsta möjliga förvåning), dels är lättlästa (jämför användbarhet).

De flesta åtgärdsmallar kan och bör utformas så här:

Felmeddelande vid utebliven motivering kan anges så här:[7]

Motivering saknas. Mallen kan tas bort om motivering inte anges enligt dokumentationen.

eller om motivering inte krävs:

Motivering saknas. Mallen kan ifrågasättas om motivering inte anges enligt dokumentationen.
Noter
 1. ^ Så långt det går bör alla mallar vara skrivna så att de kan användas för såväl hela artiklar som enskilda avsnitt/stycken.
 2. ^ Om möjligt wikilänkat till motsvarande riktlinje/policy
 3. ^ Koncis fetstilsmarkering; för ett så litet antal ord som möjligt, som ändå gör mallens huvudbudskap begripligt för en genomsnittlig van användare.
 4. ^ Visa datum här, om mallen har en datum-parameter.
 5. ^ Wikilänkat till motsvarande diskussionssida. För mallar där flera artiklar är involverade, såsom vissa flyttmallar, bör mallen ha en parameter som hänvisar till en plats för diskussion, så att diskussionen inte förs parallelt på flera diskussionssidor och blir svårare att följa.
 6. ^ Wikilänkat till kategorin för artiklar som har samma åtgärdsmall, när sådan kategori finns.
 7. ^ Jmf Wikipediadiskussion:Projekt_mallstandardisering#Standardisera_felmeddelanden_vid_saknad_motivation

Associerade kategorier

redigera

De flesta åtgärdsmallar sorterar automatiskt in respektive artikel i vissa kategorier. Dessa föreslås namnges enligt följande namngivningsprinciper:

 • "Kategori:Artiklar som behöver XXX 2024-07", alternativt
 • "Kategori:Artiklar som behöver XXX utan datum", samt
 • "Kategori:Artiklar som behöver XXX-samtliga".

Som alternativ till "Artiklar som behöver" kan även "Artiklar med mallen YYY" användas. Ett alternativ till "artiklar" kan vara "sidor".

Exempel

redigera

Syftet med en åtgärdsmall kan exempelvis vara att uppmana användare att:

Se även

redigera