[trovärdig källa?]

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Använd denna åtgärdsmall om du ifrågasätter en angiven källas trovärdighet.

Användning redigera

Placera texten {{Trovärdig källa?}} efter ett påstående, för att markera att just det påståendet i en artikel kanske inte är styrkt av en pålitlig källa. Motivera också varför på diskussionssidan.

Om källan befinns trovärdig skall mallen tas bort. I annat fall bör man sträva efter att hitta en ersättande källa. Om ingen trovärdig källa kan hittas måste sakuppgiften i de flesta fall strykas tillsammans med källa och mall. Triviala uppgifter kan lämnas utan källhänvisning (se Wikipedia:Källhänvisningar), men att deras riktighet är uppenbar för sakkunniga skall då i allmänhet konstateras på diskussionssidan.

Med datum redigera

{{Trovärdig källa?|datum=2024-03}}

Med datum och motivering redigera

{{Trovärdig källa?|motivering|datum=2024-03}}

Omdirigeringar redigera

Denna mall kan även nås från

Associerad kategori redigera

Se även redigera