Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.

Detta är en lista över svenska kammarherrar, kabinettskammarherrar och överstekammarherrar.

Kabinettskammarherrar och kammarherrar övergår i dagsläget till icke tjänstgörande vid runt 70 års ålder. I Hovkalendern rangeras de icke tjänstgörande kabinettskammarherrarna efter utnämningsår, medan icke tjänstgörande kammarherrar rangeras efter födelseår.[1]

Överstekammarherrar redigera

Namn Titel Född Död Utnämnd Anmärkning
Magnus Gabriel De la Gardie Greve 1622 1681 1653 utnämnd 16 juni
Johan Gabriel Oxenstierna Greve 1750 1818 1783
Carl Didrik Hamilton Friherre 1766 1848 1810
Mauritz Axel Lewenhaupt Greve 1791 1868 1839
Carl Jedvard Bonde Friherre 1813 1895 1875
Gustaf Peyron 1828 1915 1899
Magnus Per Brahe Greve, f.d. underkansler vid Kungl. Maj:ts Orden 1849 1930 1911
Adam Lewenhaupt Greve 1861 1944 1928
Nils Rudebeck f.d. underkansler vid Kungl. Maj:ts Orden 1877 1964 1952

Tidigare och icke tjänstgörande kabinettskammarherrar redigera

Namn Titel Född Död Utnämnd Anmärkning
August Herlenius Bergsingenjör, disponent Storfors bruk, direktör Uddeholms AB samt bland annat VD Jernkontoret 1861 1930 1908 Kabinettskammarherre 1908– hos Gustav V
Oscar Holtermann Ryttmästare samt styrelseordförande i bland annat Göteborgs bank, Nitroglycerin Aktiebolaget och KSSS 1859 1932 1902 Kammarherre 1902–1904 hos hertigparet av Västergötland, Kabinettskammarherre 1904–1907 hos Oscar II
Rolf von Heidenstam VD i AGA 1884 1958 1943 Kammarherre 1924–
Peder Bonde F.d. bankdirektör 1923 2013 1986 Kammarjunkare 1957–, kammarherre 1967–
Arne Ljungqvist Professor emeritus 1931 1986
Mats de Verdier F.d. direktör på Fiskeby 1925 1987
Staffan Helmfrid Fv. rektor för Stockholms universitet 1927 2017 1987
Karl-Erik Sahlberg Civilingenjör och f.d. VD för Perstorp AB 1928 2018 1993
Jan-Carl von Rosen Greve, generalkonsul 1929 2016 1995
Bo Ramfors Bankdirektör på SEB 1936 1998
Lars Löfgren F.d. chef för Kungliga Dramatiska teatern, styresman Nordiska museet 1935 1999 Kabinettskammarherre 1999
Erling Norrby ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien 1937 2001
Hans Dalborg Bankdirektör på Nordea 1941 2022 2007
Erik Norberg Fil.dr, riksarkivarie 1942 1998 Kabinettskammarherre 1998
Lars Engwall Professor emeritus 1942 2009 Kammarherre 2001-2008, kabinettskammarherre 2009
Hans Dyhlén verkställande direktör 1945 2013
Johan Molander ambassadör 1948 2013 Kabinettskammarherre till 30 juni 2014, därefter överceremonimästare
Carl-Gustaf Petersén fd verkställande direktör i Bukowski auktioner AB 1944 fr.o.m. 1/7 2014

Tidigare och icke tjänstgörande kammarherrar redigera

Namn Titel Född Död Utnämnd Anmärkning
Axel Åkesson Natt och Dag 1617 1642
Pehr Kalling (1700–1795) Löjtnant, kapten 1700 1795 1744 Utnämnd 11 april 1744.[2] Redan 5 september 1744 blev han därefter överstelöjtnant vid Upplands regemente.
Per Gudmund Lindencrona 1707 1755 1745
Fredrick Adolf Lövenhjelm 1743 1810
Johan Fredrick von Schinckel 1791 1840
Theodor Vilhelm Ankarcrona 1794 1865 1827 Utnämnd 22 juli 1827.
Per Gustaf Linnerhielm 1796 1875 1837
Henrik af Harmens 1799 1855
Hugo Adolf Hamilton överpostdirektör 1802 1872
Thure af Wirsén 1815 1869
Johan Otto Blomstedt 1815 1890
Ernst Georg von Döbeln 1818 1876
Otto Cronstedt 1833 1907
Gustaf Celsing 1843 1921
Fredrik Ulrik Wrangel 1853 1929
Carl Henrik Leijonhielm 1854 1932
Oscar Holtermann Ryttmästare samt styrelseordförande i bland annat Göteborgs bank, Nitroglycerin Aktiebolaget och KSSS 1859 1932 1902 Kammarherre 1902–1904 hos hertigparet av Västergötland, Kabinettskammarherre 1904–1907 hos Oscar II
Carl David von Schinkel 1869 1932
Wollmar Boström envoyé 1878 1956
Jacques Arfwedson bankdirektör 1875 1954 1920
Rolf von Heidenstam 1884 1958 1924 kammarherre 1924-43, kabinettskammarherre 1943–1958
Carl Mårten Fleetwood friherre, landskamrerare 1885 1966
Peter O. B. Treschow 1843 1881
James Dickson Riksdagsman 1899 1980
Reinhold Rudbeck 1904 1998
Magnus Mörner Professor em. 1924 2012 1963
Christer Fredholm Kommendörkapten 1926 1976
Gösta Westring Advokat 1931 1970
Ulf Janson Lantmästare 1933 1982
Johan af Petersens Advokat 1934 1977
Tomas Warming Generalmajor 1939 1999
Ulf Lagerström F.d. bankdirektör 1942 1986 kammarherre 1986–2012
Christer Lignell f.d. kanslichef 1942 1993
Dag Ekman f.d. expeditionschef på Näringsdepartementet 1944 1986
Gustaf Svensson bruksdisponent 1944 2004
Åge Lundström f.d. bankdirektör 1944 2004
Odd Zschiedrich kanslichef vid Svenska Akademien 1948 2010 Kammarherre till 2016, därefter ceremonimästare
Jan Bruzelius f.d. verkställande direktör för IL Recycling 1946 2016

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Hovkalender 2013. Riksmarskalkämbetet. 2013 
  2. ^ [Pehr Kalling, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12327, Svenskt biografiskt lexikon (artikel av Olof Jägerskiöld), hämtad 2014-12-06.]

Webbkällor redigera