Ceremonistaten

enhet inom kungl hovstaterna

Ceremonistaten är en enhet inom de svenska kungliga hovstaterna som ansvarar för ceremonielet vid statsbesök, officiella middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar och annan officiell representation samt vid kungliga dop, vigslar och jordfästningar.[1]

Ceremonistaten hör till hovmarskalksämbetet och har ingen anställd personal. Dess funktionärer tjänstgör vid behov och består av överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, fyra kabinettskammarherrar och åtta kammarherrar. De har olika yrkesbakgrund och representerar olika delar av samhället.[2]

Se även

redigera

Referenser

redigera