Musikdirektör

äldre titel för den som avlagt musikdirektörsexamen, främst använt i militära sammanhang

Musikdirektör kallas den som genomgått högre musikutbildning och är verksam som musiker eller musikpedagog.

Titeln används även inom militärmusiken.

HistorisktRedigera

I Sverige före 1913 titel för dem som avlagt fullständig musikdirektörsexamen vid Statens musikkonservatorium. Sedan titel för dem som där avlagt militär musikdirektörsexamen samt dem som anställts som ledare av militär musikkår. I dagligt tal även benämning på musikanförare i allmänhet, särskilt sångledare, medan orkesterdirigenter oftare kallades kapellmästare.

Se ävenRedigera

KällorRedigera