Musikdirektör

äldre titel för den som avlagt musikdirektörsexamen, främst använt i militära sammanhang

Musikdirektör kallas den som genomgått högre musikutbildning och är verksam som musiker eller musikpedagog. Titeln används även inom militärmusiken.

HistorisktRedigera

SverigeRedigera

Musikdirektör var enligt äldre bestämmelser en titel för den som hade som avlagt fullständig musikdirektörsexamen vid Statens musikkonservatorium (sång och stråkinstrumentspelning ingick). Sedan titel för dem som där avlagt militär musikdirektörsexamen samt dem som anställts som ledare av militär musikkår. I dagligt tal även benämning på musikanförare i allmänhet, särskilt sångledare, medan orkesterdirigenter oftare kallades kapellmästare.[1]

MilitärenRedigera

Musikdirektör är en musikanförare vid ett regementes musikkår. Den har i uppdrag att arrangera, anordna och leda musikkårens framträdanden.[2] För att ta musikdirektörexamen krävs godkända kunskaper i harmonilära, instrumentation för militärorkester och att spela ett träblåsinstrument, ett bleckblåsinstrument och piano. De som utbildade sig efter 1905 fick istället titeln musikunderlöjtnant.[1]

TysklandRedigera

Musikdirektör är en tilldelad titel på en framstående musikledare i Tyskland. Även titeln generalmusikdirektor finns i Tyskland och är en hederstitel för särskilt berömda dirigenter.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera