Öppna huvudmenyn

Ordenskansler är en titel på den högste ämbetsmannen inom en orden. Sankt Olavs Orden i Norge och de danska Elefant- och Dannebrogsordnarna leds av en ordenskansler.

SverigeRedigera

I Sverige leder ordenskanslern arbetet vid Kungl. Maj:ts Orden, medan vice ordenskansler (tillika ordenssekreterare) fungerar som kanslichef. Normalt är förutvarande riksmarskalken ordenskansler. För närvarande (2019) är förutvarande riksmarskalken Svante Lindqvist ordenskansler, medan kammarherren, fil. dr. Per Sandin är vice ordenskansler.

ReferenserRedigera