Öppna huvudmenyn

Samkommun ( före 1990-talet: Kommunalförbund)[1] (finska kuntayhtymä) är i Finland en samarbetsform mellan kommuner. I Sverige och på Åland kallas företeelsen fortfarande för kommunalförbund.

Samkommuner kan inrättas i enlighet med 78 § i Finlands kommunallag och kan sköta både offentligrättsliga och andra uppgifter. När beslutsfattandet överlåts på samkommunen avstår den enskilda kommunen från beslutanderätten i frågor som hör till samkommunens kompetensområde.

Det finns i Finland i dagsläget 184 samkommuner, bland annat landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt. Antalet kommunalförbund i Sverige är betydligt mindre, cirka 80. Denna skillnad kan förklaras med följande huvudorsaker:

  1. Antalet små kommuner är mycket större i Finland än i Sverige (vilket föranleder ett större behov av samarbete)
  2. I Sverige finns det landsting, men något sådant existerar inte i Finland
  3. Finland är tvåspråkigt, vilket gör att svenskspråkiga kommuner kan behöva samarbeta även om de inte är angränsande.

Ordet samkommun är ett exempel på en oegentlig finlandism.

Kårkulla samkommun är ett exempel på en samkommun. Det är en sammanslutning av svenskspråkiga kommuner i hela Finland (utom Åland). Till dess verksamhet hör sjukvård och utbildning enligt omsorgslagen, i syfte att garantera att svenskspråkig utövning av dessa tjänster finns tillgängliga över hela landet.[2]

KällorRedigera

Webbkällor
Noter
  1. ^ Optima samkommuns webbplats (svenska) Läst 17 december 2012.
  2. ^ Kårkulla samkommuns webbplats Arkiverad 24 juni 2017 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 17 december 2012.