Samkommun (före 1990-talet: kommunalförbund[1], finska: kuntayhtymä) är i Finland en samarbetsform mellan kommuner, utom i Åland, där institutet fortfarande benämns kommunalförbund.

Samkommuner kan inrättas i enlighet med 78 § i Finlands kommunallag och kan sköta både offentligrättsliga och andra uppgifter. När beslutsfattandet överlåts på samkommunen avstår den enskilda kommunen från beslutanderätten i frågor som hör till samkommunens kompetensområde.

Det finns i Finland i dagsläget 184 samkommuner, bland annat landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt.

Jämförelse beträffande antal i Finland och i Sverige redigera

Antalet kommunalförbund i Sverige är betydligt mindre, cirka 90. Denna skillnad kan förklaras med följande huvudorsaker:

  1. Antalet små kommuner är större i Finland
  2. I Sverige finns det regioner, men ej i Finland
  3. Finland är tvåspråkigt, vilket gör att svenskspråkiga kommuner kan anse sig behöva samarbeta, även om de inte är angränsande.

Exempel redigera

Kårkulla samkommun är ett exempel på en samkommun. Det är en sammanslutning av svenskspråkiga kommuner i hela Finland, med undantag för Åland. Till samkommunens verksamhet hör sjukvård och utbildning enligt omsorgslagen, i syfte att garantera att svenskspråkig utövning av dessa tjänster finns tillgängliga över hela landet.[2]

Källor redigera

Noter
  1. ^ Optima samkommuns webbplats. Läst 17 december 2012,
  2. ^ Kårkulla samkommuns webbplats Arkiverad 24 juni 2017 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 17 december 2012.