Öppna huvudmenyn

Ringmur

försvarsmur kring bosättning
(Omdirigerad från Stadsmur)
Stadsmuren runt Gamla staden i Tallinn

En ringmur eller stadsmur är en historisk försvarsanläggning för städer. De flesta är byggda av sten och lera och är minst lika höga som en människa, ofta mycket större. Ingångar till staden fanns bara vid stadsportarna, som också kunde fungera som stadstullar. Under medeltiden var det ett privilegium att bygga en ringmur.

I antiken och fram till medeltiden hade nästan varje stad en ringmur. Många ringmurar genomgick en upp- eller ombyggnad under tidens lopp. Ofta finns en gångstig på murens krön.

I Kalmar finns delar kvar av gamla ringmuren vid Söderport. Visby ringmur har bevarats, även om den inte används. Av Stockholms stadsmurar finns ingenting bevarat ovan jord. En liten, cirka 55 meter lång, rest av Stockholms norra stadsmur, som fanns på Helgeandsholmen kan beses i Stockholms medeltidsmuseum.

Ringmur runt staden Antiochia