Kustartilleriet var 1899-2007 ett vapenslag inom den norska försvarsmakten.

Armén redigera

Det norska kustartilleriet bildades 1899 som ett truppslag tillhörande armén. 1903 sammanfördes det med landfästningarna till "fästningsartilleriet". 1934 överfördes landfästningarna till fältartilleriet och fästningsartilleriet blev åter benämnt kustartilleriet.

Marinen redigera

Det återbilade kustartilleriet fördes över från lantförsvarsdepartementet till sjöförsvarsdepartemenet. 1957 blev kustartilleriet sammanslaget med marinen till den nya försvarsgrenen Sjøforsvaret.

Kusteskadern redigera

2002 lades kustartilleriet och marinen ned och dess uppdrag övertaget av Kusteskadern. Kustartilleriet blev dock inte formellt nedlagt förrän 2007.

Kustjägarkommandot redigera

Idag är Kystjegerkommandoen arvtagare till det norska kustartilleriet.

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Kystartilleriet, 8 mars 2014.