Kundakulturen var en mesolitisk kultur, benämnd efter den rika fyndplatsen Lammasmägi vid Kunda i nordöstra Estland, daterad till cirka 8 000-5 000 före Kristus.

Mesolitikum

Kronologi

teknologi
Redskap

Kännetecknande för Kundakultur är små sticklar, skrapor och olika spetsar av flinta och kvarts. Det kalkrika sjösedimentet har bevarat talrika benföremål, bl.a. harpuner, pilspetsar och ishackor. Kundakulturens boplatser låg vid insjöar och flodstränder och är kända från Estland, Lettland och norra Litauen.

LitteraturRedigera