Sandarnakulturen är en västsvensk arkeologisk kultur som uppkallats efter en fyndplats i närheten av bostadsområdet Sandarna i Göteborg. Sandarnakulturen är en stenålderskultur som beräknas ha existerat mellan 8400 och 6000 år f.Kr.[1]

Mesolitikum

Kronologiteknologi

Ledartefakter för kulturen är bland annat hackor med skafthål, sandarnayxor, kärnyxor, skivyxor, hullingspetsar, lancettmikroliter, sticklar, runda skrapor, koniska spånkärnor och små smala spån med stora plattformar. Hullingspetsar anses vara en ledartefakt för kulturen trots att de inte är särskilt vanliga. De förekommer främst i den äldre fasen av Sandarnakulturen men förekommer dock även senare.[2]

På fyndplatserna för Sandarnakulturen har påträffats rester efter såväl landdjur som havsdjur. På en boplats vid Balltorp har man påträffat vildsvin, uroxe, kronhjort och rådjur medan andra lokaler uppvisar fynd av sjöfågel, fisk, säl, tumlare och vitnosig delfin.[1]

Referenser redigera

Noter
  1. ^ [a b] Burenhult, G. 1999. Arkeologi i norden, del 1. Natur och Kultur. Stockholm. Sidan 200
  2. ^ Hernek, Robert. 2005. Nytt ljus på Sandarnakulturen. Om en boplats från äldre stenålder i Bohuslän. Diss. Institutionen för arkeologi. Göteborgs universitet. GOTARC Series B. Archaeological Theses no. 38. Coast to Coast-book no 14. Göteborg Sidan 246.
Källor
  • Andersson, Stina, Sandarna: en stenåldersboplats i Göteborg : kulturminne, naturområde, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborg, 1984 ISBN 91-85488-09-7