Richard Indreko, född 25 februari 1900, 3 februari enligt äldre kalender, i Puiatu, Purdi församling, Järvamaa, död 10 mars 1961 i Stockholm, var estnisk historiker och arkeolog. Han studerade främst Estland och Östeuropa under stenåldern och bronsåldern.

BiografiRedigera

Åren 1923 till 1927 studerade han vid universitetet i Tartu och blev lektor där 1933. Från 1933 till 1937 ledde han utgrävningarna i Lammasmägi nära Kunda, Kundakulturens namngivande boplats, och sedan i Asva, Saaremaa.

1941 publicerades Indrekos Keskmine kiviaeg Eestis (Mellanstenåldern i Lettland). 1943 flydde han till Finland och bosatte sig ett år senare i Sverige. Han dog i Stockholm 1961 och kort därefter 1962 publicerades Prehistoric Age of Estonia.

Man, his time, artefacts, and places är en bok tillägnad Richard Indreko. Då han flydde till Sverige blev han en del även av den svenska arkeologiska forskningen. Han huvudintressen var mesolitisk tid och bronsåldern. År 2001 hade tidningen Trames publicerat en minnesskrift men 2013 publicerades av Institutionen för historia och arkeologi vid Tartu Universitet och historiska institutionen vid universitetet i Tallin en större samling av artiklar dedicerade till hans minne. Boken är mera löst anknuten till Indreko. Boken består av 15 artiklar med författare från Estland, Ryssland, Finland, Lettland och Sverige. Ämnena är Indrekos liv, hans arbeten som arkeolog, och sten och bronsålder runt Östersjön. Indrekos liv analyseras och beskrivs i två långa artiklar, en biografi skriven av redaktörerna och en analys av hans arkeologiska aktivitet och forskningar av redaktörerna och i senare fallet med Aivar Kriiska som medförfattare.[1]

BibliografiRedigera

 • Muistse eesti linnused : 1936.–1938. a. uurimiste tulemused / esitanud (Forntida estniska fästningar: 1936–1938. a. resultat av utredningar / inlämnade) R. Indreko ... [et. al.] ; toimetanud H. Moora 1939[2]
 • Muinais-Eesti ja sen varhaisin asutus suomentanut Kerttu Mustonen 1941 (Forntida Estland och dess tidigaste bosättning översatt av Kerttu Mustonen 1941) [3]
 • Die mittlere Steinzeit in Estland med bidraget Über die Geologie des Kunda-Sees av K. Orviku 1948
 • Antikvariska studier 3 1948 Kapitlet Bemerkungen über die wichtigsten steinzeitlichen Funde in Estland in den Jahren 1937–43.[4]
 • Steingeräte mit Rille 162 sidor. Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien 1956[5]
 • Libellus Richardo Indreko : sexagenario oblatus 1960[6]
 • Einige Anmerkungen zum Ursprung der Kundakultur i Bericht über den V. internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg 1958 1961 [7]
 • Die Asvakultur 1961[8]
 • The prehistoric age of Estonia 1962[9]
 • Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien 1964. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar[10]
 • Man, his time, artefacts, and places : collection of articles dedicated to Richard Indreko = Inimene, tema aeg, esemed ja paigad : Richard Indrekole pühendatud artiklite kogumik / compiled and edited by Kristiina Johanson, Mari Törv ; [Institute of History and Archaeology, University of Tartu, Department of Archaeology at the Institute of History of Tallinn University ; peatoimetaja Valter Lang ]. 2013

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Recensioner”. RAÄ Fornvännen. sid. 287–291. http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7372/2013_litt_d.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Läst 2 oktober 2020. 
 2. ^ Indreko, Richard (1939). Muistse Eesti linnused : 1936.–1938. a. uurimiste tulemused / esitanud R. Indreko ... [et. al.] ; toimetanud H. Moora. Tartu. Libris 1736715 
 3. ^ Indreko, Richard (1941) (på finska). Muinais-Eesti ja sen varhaisin asutus / R. Indreko ; suomentanut Kerttu Mustonen. Jyväskylä: Gummerus,. Libris 1744470 
 4. ^ Indreko, Richard (1948). Antikvariska studier 3. Libris 505121 
 5. ^ Indrelo, Richard (1956). Steingerät mit Rille. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien. Stockholm. Libris 1228796 
 6. ^ Libellus Richardo Indreko : sexagenario oblatus. Scripta / Societas litterarum estonica in Suecia. Ser. B ;3. 1960. sid. 16 sidor. Libris 8851459 
 7. ^ Indreko, Richard (1961). Bericht über den V. internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg 1958. sid. 422–435 
 8. ^ Indreko, Richard (1961). Die Asvakultur in Bericht über den V. internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg. sid. 416–421,. Libris p15n012km7kw2sst 
 9. ^ Indreko, Richard (1962). The prehistoric age of Estonia. Baltiska humanistiska förbundet,. sid. 18 sidor. Libris 22384140 
 10. ^ Indreko, Richard (1964). Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar.. sid. 277 sidor. Libris 1178994