Kongemosekulturen dateras till ca 6000 f.Kr. och uppträder under mellersta mesolitikum i södra Skandinavien under tiden ca 6800-5500 f.Kr. Den har fått sitt namn efter en boplats på Västsjälland och är huvudsakligen känd från kustbundna boplatser i östra Danmark och Skåne bland annat Ageröds mosse, Rönneholms mosse och Segebro.

Mesolitikum

Kronologiteknologi

Karaktäristiskt för dem är att de smala mikroliterna inom flinthantverket upphör alltmer och ersätt av breda mikroliter som trapetser och snedpilar, och andra grövre flintredskap i s. k. makroteknik.

Kongemosekulturen kallas vanligen tidig kustkultur. Varifrån den kommer är osäkert, men liknande teknik gör sig gällande i den holsteinska Ahrensburgskulturen.

KällorRedigera

  • Sørensen A. Søren. 1996. Kongemosekulturen i Sydskandinavien. Jægerpris.
  • Bra Böckers lexikon, 1977