Mauritz Casimir Lewenhaupt

svensk militär, greve till Falkenstein och friherre till Reipoltzkirchen

Mauritz Casimir Lewenhaupt, född 11 juli 1711 i Stade, död 21 november 1781 på Kasby i Lagga socken, var en svensk militär, greve till Falkenstein och friherre till Reipoltzkirchen. Han var far till Claes Axel Lewenhaupt.

Mauritz Casimir Lewenhaupt
Titlar
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Österrike
Försvarsgren Armén
Land Sverige
Tjänstetid 1732–1776
Slag/krig Polska tronföljdskriget
Schlesiska krigen
Österrikiska tronföljdskriget
Pommerska kriget
Utmärkelser Svärdsorden
Personfakta
Personnamn Mauritz Casimir
Född 11 juli 1711
Stade
Död 21 november 1781 (70 år)
Släkt
Frälse- eller adelsätt Lewenhaupt
Far greve Carl Julius Lewenhaupt
Barn Adam Ludvig Lewenhaupt

BiografiRedigera

Mauritz Casimir Lewenhaupt var son till general Carl Julius Lewenhaupt. Han blev 1732 volontär i österrikisk tjänst, blev fänrik samma år och 1733 grenadjärunderlöjtnant vid fältmarskalk greve von Harrachs regemente. 1735 blev han grenadjärpremiärlöjtnat vid samma regemente och 1738 grenadjärkapten. 1741 tog Lewenhaupt avsked ur den österrikiska tjänsten. Han hade då under sin tid som militär bevistat fem kampanjer under det Polska tronföljdskriget och det Österrikiska tronföljdskriget i Italien, fyra i Ungern och en i Schlesien. I Italien deltog han bland annat i Slaget vid San Pietro, Slaget vid Guastalla och Colorno samt vid passagen över Secho, i Ungern i slagen vid Cornia och Mehadia, där han blev svårt sårad, samt i belägringarna av Nissa och Uchissa samt inbrottet i Valakiet. Under det schlesiska fälttåget blev han tillsammans med sex grenadjärkompanier fången vid Namslau och efter fyra månader utväxlad. Efter att 1742 ha kommit till Sverige blev han 1742 ryttmästare vid skånska kavalleriregementet. 1748 blev han riddare av svärdsorden och 1751 major vid samma regemente. 1756 blev han överste vid skånska kavalleriregementet och förde under Pommerska kriget befäl över regementet. 1762 blev han överste i armén, 1764 chef för gula husarregementet. 1768 blev Lewenhaupt överste och chef för Nylands och Tavastehus dragonregemente, blev senare samma år chef för Bohusläns dragonregemente och blev 1772 generalmajor vid kavalleriet. Samma år blev han kommendör av svärdsorden. Lewenhaupt erhöll 1775 avsked från överstebefattningen vid Bohusläns regemente och blev istället kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren. 1776 blev han generallöjtnant.

KällorRedigera

  • Svenska adelns ättartavlor, Gustaf Elgenstierna, 1928