Mäss

militär samlings- och serverings­lokal
För växten "Mäss" se Vattenklöver

En mäss är ett sällskapsrum, vanligen med matservering, vid ett regemente eller annan militär enhet.[1]

Furirmässen på Livgardet till häst under 1910-talet.

En mäss är oftast avsedd för viss personalkategori: officersmäss, underofficersmäss, även manskapsmäss. I fält förekom tidigare särskilda mässtält där officerarna intog sina måltider.

örlogsfartyg brukar officersmässen benämnas gunrum.

Referenser

redigera