Christofer von Platen

svensk generallöjtnant och fördelningschef
Ej att förväxla med Christoffer von Platen.

Philip Christofer von Platen, född 1852 i Wettige, Östra Ljungby, död 1924 i Gråmanstorp, Kristianstads län. Christofer von Platen var en svensk militär.

Platen blev underlöjtnant vid Skånska dragonregementet 1873, löjtnant vid Generalstaben 1882, major 1893, inträdde vid Livgardet till häst 1894, blev överstelöjtnant vid Kronprinsens husarregemente 1896, överste 1901, regementschef för Kronprinsens husarregemente 1902-1910, generalmajor och tillförordnad chef för 5:e arméfördelningen 1908, chef för 3:e arméfördelningen 1911-1917(Göteborgs och Bohus, Alvsborgs södra och norra samt Skaraborgs inskrivningsområden), generallöjtnant 1915 och erhöll avsked 1917. Han tjänstgjorde 1885-1886 i österrikiska armén och var 1886-1888 militärattaché i Wien. Platen var ordförande och ledamot av ett flertal kommittéer, bland annat av kavalleriexerciskommittén 1893-1895 och ordförande i ridinstruktionskommittén 1895-1896. Von Palten skildras som "kunskapsrik, orubbligt lugn, fri från all småaktighet och omtänksam om underlydande" (Hammarskjöld).

KällorRedigera