Kommunalvalen i Sverige 2010

val till lokala beslutande organ i Sverige under 2010

Söndagen den 19 september 2010 anordnades kommunalval i Sverige. Vid detta val valdes kommunfullmäktige för mandatperioden 20102014 i samtliga 290 kommuner.

Kommunalvalen i Sverige 2010
Sverige
← 2006 19 september 2010 2014 →

Kommunfullmäktiges 12 978 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
 
Parti Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet
Föregående val 4 841 2 734 1 686
Erhållna mandat 4 594 2 965 1 399
Mandatförändring 247 231 287
Röster 1 918 687 1 550 537 450 609
Andel 32,40 % 26,18 % 7,61 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
 
Parti Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet
Föregående val 923 773 436
Erhållna mandat 914 703 686
Mandatförändring 9 70 250
Röster 468 646 329 715 418 362
Andel 7,91 % 5,57 % 7,07 %

  Sjunde parti Åttonde parti
 
Parti Sverigedemokraterna Kristdemokraterna
Föregående val 280 813
Erhållna mandat 612 591
Mandatförändring 332 222
Röster 290 548 257 919
Andel 4,91 % 4,36 %

Valdeltagande

redigera

Valdeltagandet ökade, jämfört med kommunalvalet i Sverige 2006, i samtliga 290 kommuner utom två; Bengtsfors och Bjuv. Det skilde nästan 30 procentenheter mellan Lomma som hade det högsta (90,5 %) och Haparanda som hade det lägsta (61 %) valdeltagandet.

Valresultat

redigera

Tabellen avser valresultatet i samtliga kommuner efter omvalet i Örebro den 15 maj 2011.

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 1 918 687 32,40 -2,18 4 594 -247
  Moderata samlingspartiet 1 550 537 26,18 +1,93 2 965 +231
  Folkpartiet liberalerna 468 646 7,91 -0,24 914 -9
  Centerpartiet 450 609 7,61 -1,47 1 399 -287
  Miljöpartiet de Gröna 418 362 7,07 +2,19 686 +250
  Vänsterpartiet 329 715 5,57 -0,41 703 -70
  Sverigedemokraterna 290 548 4,91 +2,03 612 +332
  Kristdemokraterna 257 919 4,36 -1,44 591 -222
  Övriga partier 236 553 3,99 514
Antal giltiga röster 5 921 576 100,00   12 978 -114
Ogiltiga röster 87 699  
Totalt 6 009 275
(81,55 %)

Av de åtta partier som erhöll mandat i riksdagsvalet i Sverige 2010 var kommunvalet en framgång för Miljöpartiet (+ 2,2 %), Sverigedemokraterna (+ 2 %) och Moderaterna (+ 1,9 %) medan de övriga fem riksdagspartierna tappade väljarstöd.

Socialdemokraterna var det enda parti som erövrade mandat i samtliga de 290 kommunfullmäktigeförsamlingarna.

En rad övriga partier vann också representation i olika fullmäktigeförsamlingar. Sveriges Pensionärers Intresseparti fick plats i 19 kommuner, Norrbottens sjukvårdsparti i sju kommuner. Många partier är rent lokala och finns bara representerade i en kommun. Åsele kommunlista var det största av dessa med 34,3 % av rösterna i sin hemkommun. I realiteten var denna lista dock en valsamverkan, mellan allianspartierna och det lokala Åselepartiet, som spruckit inför valet 2014.

Majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige Kommunstyren
2006 2010 2006 2010
 
 
 
 
  S+V+MP i absolut majoritet
  S+V+MP i relativ majoritet
  M+C+FP+KD i absolut majoritet
  M+C+FP+KD i relativ majoritet
  Jämnt mellan blocken
  Tredje parti i relativ majoritet
  Vänsterstyre
  Borgerligt styre
  Blocköverskridande styre

Källor

redigera