Kommunalvalen i Sverige 2014

2014 års kommunalval i Sverige

Kommunalvalen i Sverige 2014 genomfördes den 14 september 2014. Vid detta val valdes kommunfullmäktige för mandatperioden 2014–2018 i samtliga 290 kommuner.

Kommunalvalen i Sverige 2014
Sverige
← 2010 14 september 2014 2018 →

Kommunfullmäktiges 12 780 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
 
Parti Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna
Föregående val 4 593 2 966 612
Erhållna mandat 4 364 2 435 1 324
Mandatförändring 229 531 712
Röster 1 947 473 1 343 586 581 476
Andel 31,23 % 21,55 % 9,33 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
 
Parti Centerpartiet Miljöpartiet Folkpartiet
Föregående val 1 399 686 914
Erhållna mandat 1 411 732 710
Mandatförändring 12 46 204
Röster 489 381 483 529 408 175
Andel 7,85 % 7,76 % 6,55 %

  Sjunde parti Åttonde parti Nionde parti
 
Parti Vänsterpartiet Kristdemokraterna Feministiskt initiativ
Föregående val 703 591 4
Erhållna mandat 750 515 26
Mandatförändring 47 76 22
Röster 401 531 248 070 76 646
Andel 6,44 % 3,98 % 1,23 %

Röstkorten delades ut med posten under perioden 19-27 augusti. Väljare kunde börja förtidsrösta inom Sverige den 27 augusti.

Kommunalvalet i Båstads kommun överklagades av Socialdemokraterna i Båstad då de tyckte att röstandet i ett valdistrikt gått till på fel sätt, och detta överklagande fastställdes av Valprövningsnämnden genom beslut den 17 december 2014 och nämnden beslutade att ett omval skulle hållas.[1] Omvalet i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015, och resulterade i att Bjärepartiet och Sverigedemokraterna ökade sin representation[2][3].

Valresultat

redigera

Denna tabell räknar inte med omvalet i Båstads kommun utan hur den nationella fördelningen såg ut när samtliga valresultat i landet fastställts av länsstyrelserna. Det var möjligt för väljarna att rösta på partier som saknade valsedlar och kandidater i en kommun. Det var möjligt även att skriva till egna namn som kandidater i valet om inte partiet hade anmält kandidater.

Parti Röster Mandatfördelning Namnvalsedlar
Antal +− % Antal +− Antal kommuner
  Socialdemokraterna 1 947 473 31,23 −1,15 4 364 −229 290
  Moderata samlingspartiet 1 343 586 21,55 −4,64 2 435 −531 286
  Sverigedemokraterna 581 476 9,33 +4,42 1 324 +712 263
  Centerpartiet 489 381 7,85 +0,24 1 411 +12 289
  Miljöpartiet de Gröna 483 529 7,76 +0,69 732 +46 271
  Folkpartiet liberalerna 408 175 6,55 −1,37 710 −204 282
  Vänsterpartiet 401 531 6,44 −0,87 750 +47 275
  Kristdemokraterna 248 070 3,98 −0,38 515 −76 273
  Feministiskt initiativ 76 646 1,23 +0,94 26 +22 22
  Övriga partier 255 143 4,09 513
Antal giltiga röster 6 235 010 100,0   12 780 −198 290 kommuner
Ogiltiga röster 80 380  
Totalt 6 315 390
(82,84%)
Majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige Kommunstyren
2010 2014 2010 2014
 
 
 
 
  S+V+MP i absolut majoritet
  S+V+MP i relativ majoritet
  M+C+FP+KD i absolut majoritet
  M+C+FP+KD i relativ majoritet
  Jämnt mellan blocken
  Tredje parti i relativ majoritet
  Vänsterstyre
  Borgerligt styre
  Blocköverskridande styre

Kommunala folkomröstningar

redigera

I samband med valet genomfördes sex kommunala folkomröstningar:[4]

Bengtsfors

redigera

"Är du för att en gemensam Dalslandskommun bildas?"

Sida Röster %
Nej 2 357 46,8
Ja 1 951 38,7
Blanka 729 14,5
Totalt 5 037 100,0

Källa: Bengtsfors kommun: Val 2014

Botkyrka

redigera

Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

Sida Röster %
Nej 29 307 69,9
Ja 10 709 25,5
Blanka 1 906 4,6
Totalt 41 922 100,0

Källa: Folkomröstning 2014 - Eventuell delning av Botkyrka kommun

Göteborg

redigera

"Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?"

Sida Röster %
Nej 175 561 56,9
Ja 133 017 43,1
Totalt 308 578 100,0

Källa: Göteborgs stad: Folkomröstning trängselskatt fastställt resultat

Ljusnarsberg

redigera
  • "A: Jag vill att kommunen ska heta Ljusnarsbergs kommun."
  • "B: Jag vill att kommunen ska heta Kopparbergs kommun."
Sida Röster %
A 1 807 63,9
B 935 33,1
Blanka 86 3,0
Totalt 2 828 100,0

Källa: Ljusnarsbergs kommun: Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2014-09-18

"Kommunfullmäktige har efter ett s.k. folkinitiativ beslutat att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om det ska byggas en simhall på Tjörn. Simhallen skall i sådant fall vara centralt belägen och finansieras genom en skattehöjning om 25 öre motsvarande cirka 8 miljoner kronor per år. Detta innebär att de totala årliga kostnaderna för kapitaltjänst och löpande drift får maximalt uppgå till detta belopp. Anser Du att ett sådant projekt bör genomföras?"

Sida Röster %
Nej 4 665 51,8
Ja 3 712 41,3
Blanka 620 6,9
Totalt 8 997 100,0

Källa: Protokoll Tjörns kommunfullmäktige 22 maj 2014

Upplands Väsby

redigera

"Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Nordvästra Väsby som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen. Anser du att den planen ska genomföras?"

Sida Röster %
Nej 11 152 48,7
Ja 10 166 44,4
Blanka 1 574 6,9
Totalt 22 892 100,0

Källa: Nej till Väsby sjöstad, som hänvisar till Upplands Väsby kommun

Se även

redigera

Referenser

redigera