Kinds härad

tidigare härad i södra Västergötland
Ej att förväxla med Kinda härad.

Kinds härad var ett härad i södra Västergötland, i före detta Älvsborgs län. Kind är ett av de sju härader som givit namn till Sjuhäradsbygden och omfattar de nuvarande kommunerna Svenljunga och Tranemo, och delar av Borås, Ulricehamn och Falkenberg. Häradets areal var 2 206,81 kvadratkilometer varav 2 049,74,83 land. [1] Centralort är Svenljunga, där ting hölls fram till 1971.

Kinds härad
Härad
Land Sverige Sverige
Län Älvsborgs län
Landskap Västergötland
Socknar Hillared

Holsljunga
Håcksvik
Kalv
Mjöbäck
Mårdaklev
Redslared
Revesjö
Roasjö
Sexdrega
Svenljunga
Ullasjö
Örsås
Östra Frölunda
Ambjörnarp
Dalstorp
Hulared
Ljungsarp
Länghem
Mossebo
Månstad
Nittorps
Sjötofta
Södra Åsarp
Tranemo
Ölsremma
Finnekumla
Grönahög
Gällstad
Marbäck
Södra Säm
Tvärred
Ljushult
Dannike
Älvsered

Redvägs häradVartofta häradKåkinds häradVadsbo häradValle häradGudhems häradVilske häradFrökinds häradÅs häradMarks häradBollebygds häradVedens häradKullings häradGäsene häradBjärke häradBarne häradLaske häradViste häradÅse häradKållands häradSkånings häradKinnefjärdings häradKinne häradAskims häradSävedals häradÖstra Hisings häradVättle häradAle häradFlundre häradVäne häradSundals häradValbo häradNordals häradVedbo häradTössbo häradVänernVätternSmålandNorgeDanmarkNordsjön

Kinds härads läge (klickbar karta)

Geografi

redigera

Kind är Västergötlands sydligaste, tillika mest glesbefolkade och till ytan näst största härad. Det omfattar mer än en tiondel av landskapets yta.

Namnet Kind är ännu i bruk, främst som en gemensam beteckning på de nuvarande kommunerna Svenljunga och Tranemo. Dessa utgör huvuddelen av området för det gamla Kind.

Kinds härad gränsar i väster till Marks härad, i norr till Ås och Redvägs härader, i öster och sydost till Mo respektive Västbo härad i Småland, samt i sydväst till Faurås härad i Halland.

Området är ett utpräglat platåland som i norr når upp till 353 meter över havet, är huvudsakligen täckt av skogbevuxen, mager morän och är uppdelat av ett nät sprickdalar. Det har riklig nederbörd och hastig skogstillväxt. I östra delen av området finns stora mossar. Bebyggelsen är gles, dock något tätare i Ätradalen.

Från sjön Åsunden i norr genomflyts området av Ätran, som genom Kalvån (Lillån) även avvattnar sjöarna Fegen, Spaden och Kalven längs gränsen i söder.

År 1929 fördelade sig landarealen på 207 km² åker och 1676 km² skogs- och hagmark.

Befolkningsutveckling

redigera

Folkmängden har ända sedan mitten av 1800-talet varit tämligen konstant, och pendlat upp och ner runt 30 000 invånare, men med en stark omfördelning från landsbygden till tätorterna. De senaste årtiondena har en viss folkminskning ägt rum över i stort sett hela området.

Industri

redigera

Historiskt har Kinds härad haft hemindustri, särskilt bleckslageri, slöjd, stickning och sömnad. Gårdfarihandel har i betydande omfattning utgått från området.

Socknar

redigera

Inom Svenljunga kommun

Inom Tranemo kommun

Inom Ulricehamns kommun

Inom Borås kommun

Inom Falkenbergs kommun

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter

redigera

Häradet hörde mellan 1634 och 1998 till Älvsborgs län, därefter till Västra Götalands län. Älvsereds socken är sedan 1971 en del av Hallands län. Församlingarna i häradet tillhörde Göteborgs stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1686-1917 Redvägs och Kinds fögderi
  • 1918-1946 Kinds fögderi
  • 1946-1966 Svenljunga fögderi för socknar i Borås och Svenljunga kommun samt i Tranemo kommun Södra Åsarp, Månsarps, Länghems, Sjötofta, Ambjörnarps, Mossebo och Tranemo socknar
  • 1967-1990 Kinna fögderi för socknarna i Svenljunga kommun
  • 1967-1990 Borås fögderi för Ljushults och Dannike socknar
  • 1967-1990 Falkenbergs fögderi för Älvsereds socken
  • 1967-1990 Ulricehamns fögderi För socknarna i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun, från 1946 för Nittorps, Ljungsarps, Ölsremma, Dalstorps och Hulareds socknar

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Referenser

redigera
  1. ^ Sjögren, Otto (1933). Sverige geografisk beskrivning del 4 Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9941 

Allmänna källor

redigera

Externa länkar

redigera