Sånger först publicerade år 1941. Se även Musikåret 1941.

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946